Gevolgen van het niet betalen aan een gerechtsdeurwaarder

Terug

Gevolgen van niet betalen aan een gerechtsdeurwaarder

Als een schuldenaar nalatig is in het betalen van een of meerdere facturen, kunt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Deze zal in eerste instantie proberen om de debiteur er buiten rechte toe te bewegen om de vordering(en) alsnog te voldoen.

Dat doet de gerechtsdeurwaarder door contact op te nemen met de schuldenaar. Dat kan telefonisch, per brief of door een bezoek aan de debiteur te brengen. Vaak leidt dit ertoe dat uw klant alsnog op korte termijn de openstaande rekening(en) betaalt. Maar wat als dat niet gebeurt? De gevolgen van niet betalen aan een gerechtsdeurwaarder leest u hier.

Naar de rechter

De gerechtsdeurwaarder is bevoegd om de schuldenaar voor de rechter te dagen. Deze brengt een dagvaarding uit. Daarin staat wat de vordering inhoudt, inclusief bewijzen van het niet betalen, ondanks aanmaningen daartoe.

De rechter beslist of u als schuldeiser in het gelijk staat. Als het antwoord bevestigend is, dan stapt de gerechtsdeurwaarder met het vonnis in de hand opnieuw naar de schuldenaar. Betaalt de debiteur alsnog niet? Dan kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen, bijvoorbeeld op het loon of de inboedel van uw klant. Met de opbrengst worden uw vorderingen voldaan.

Denkt u over het uit handen geven van een vordering? Neemt u dan gerust contact met ons op.