Het proces van het incasseren van schulden door een gerechtsdeurwaarder

Terug

Betaalt uw klant een factuur niet en wilt u hulp om betaling alsnog voor elkaar te krijgen? Dan kunt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Deze zal alles in het werk stellen om de openstaande schuld te incasseren. Wilt u weten hoe? Dat leest u hieronder.

Aanmaning

In eerste instantie gebruikt de gerechtsdeurwaarder een zachte hand. Deze benadert de betreffende klant door te bellen, een schriftelijk bericht te sturen of – in minder voorkomend geval – door langs te gaan. In de meeste gevallen leidt dit tot een spoedige betaling of komt de gerechtsdeurwaarder een betalingsregeling (lees: uitstel van betaling of betaling in termijnen) overeen.

Gerechtelijke procedure

Levert een (herhaaldelijke) aanmaning niets op, dan kan een gerechtsdeurwaarder vervolgstappen nemen. Deze brengt een dagvaarding uit, waarna de debiteur in een rechtszaak kan verschijnen. Stelt de rechter u in het gelijk, dan is de gerechtsdeurwaarder bevoegd om het vonnis te executeren. Dat houdt in dat wanneer de schuldenaar nog steeds niet betaalt, deze beslag kan leggen op bijvoorbeeld goederen en inkomsten en deze kan verkopen om uw schuld mee af te betalen. Ook brengt de gerechtsdeurwaarder zijn gemaakte kosten, de incassokosten, bij de debiteur in rekening.

Contact

Wilt u meer informatie over het proces van schulden incasseren of het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.