Gerechtelijke incasso

Heeft het traject van buitengerechtelijke incasso niet tot betaling van uw openstaande vordering geleid? BRU helpt u graag verder.

terug

Als een debiteur de openstaande vordering niet binnen het buitengerechtelijke incassotraject betaalt, kunt u ervoor kiezen om de betaling via de gerechtelijke weg af te dwingen. Gedurende het gerechtelijk incassotraject beslist de rechter over de vervolgstappen om het bedrag alsnog te incasseren.

Voor gerechtelijke incasso heeft u een gerechtsdeurwaarder nodig. Een gerechtsdeurwaarder mag een dagvaarding uitbrengen en met toestemming van de rechter beslag leggen op het vermogen van uw debiteuren.

De gerechtsdeurwaarders van BRU bespreken de verschillende mogelijkheden voor gerechtelijke incasso altijd eerst met u. Daardoor weet u precies waar u aan begint en welke risico’s u loopt. Vervolgens nemen wij u de gehele gerechtelijke procedure uit handen.

 

Deurwaarder inschakelen

 

Mogelijkheden gerechtsdeurwaarder bij gerechtelijke incasso

Tijdens de gerechtelijke incassoprocedure heeft een gerechtsdeurwaarder verschillende mogelijkheden om uw vordering alsnog betaald te krijgen:

Dagvaarden

De gerechtelijke incassofase start in principe met het uitbrengen van een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder. Uw debiteur wordt daarmee opgeroepen om op een bepaalde datum voor de rechter te verschijnen.

Uw debiteur mag schriftelijk of mondeling verweer voeren. Als hij dit nalaat wijst de rechter uw vordering in beginsel toe. Wordt er wel verweer gevoerd? Dan zal de rechter, als hij u en de debiteur er niet toe kan bewegen om er onderling uit te komen, vonnis wijzen. Als uw vordering geheel of gedeeltelijk is toegewezen betekent de gerechtsdeurwaarder het vonnis aan uw debiteur. Betaalt uw debiteur daarna nog steeds niet? Dan kan de gerechtsdeurwaarder met het vonnis overgaan tot executie en tenuitvoerlegging.

Deze procedure kan echter veel tijd in beslag nemen: er moeten wettelijke termijnen in acht worden genomen en de doorlooptijden bij de rechtbank zijn vaak lang. U loopt hierbij het risico dat uw debiteur na afloop van de procedure geen verhaal meer biedt. Conservatoir beslag biedt dan mogelijkheden.

Conservatoir beslag

Een gerechtsdeurwaarder kan, met toestemming van de voorzieningenrechter, conservatoir beslag leggen bij uw debiteur. Conservatoir beslag wordt ook wel bewarend beslag genoemd en bevriest als het ware (een gedeelte van) het vermogen van uw debiteur. U voorkomt ermee dat uw debiteur (tijdens de gerechtelijke procedure) waardevolle zaken laat verdwijnen.

U kunt conservatoir beslag laten leggen op het vermogen van uw debiteur. Onder dit vermogen vallen onroerende zaken (zoals huizen of kantoorpanden in eigendom), roerende zaken (zoals auto’s, kunst en elektronica), loon, bankrekeningen en vorderingen.

Het verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag moet worden ingediend bij de rechtbank. Het moet zijn voorzien van de juiste documentatie, zoals kopieën van overeenkomsten, facturen en aanmaningen. Ook moet worden aangeven waarop u beslag wilt laten leggen. BRU maakt een dergelijk verzoekschrift graag voor u in orde.

De voorzieningenrechter doet vervolgens summier onderzoek, meestal wordt het verzoek snel toegewezen. De gerechtsdeurwaarder legt daarna het beslag. Uw debiteur wordt van deze procedure niet op de hoogte gesteld, zodat het beslag als een verrassing komt. U moet wel binnen een termijn van meestal veertien dagen na het leggen van het beslag de hoofdzaak tegen uw debiteur met een dagvaarding aanhangig maken. Deze termijn is zeer strikt: als u de termijn overschrijdt vervalt het beslag.

Conservatoir beslag blijkt in de praktijk echter vaak een adequaat middel. Meestal voldoen debiteuren na het leggen van conservatoir beslag de vordering alsnog.

 

Deurwaarder inschakelen

 

Aanvragen van faillissement

Soms is het zinvoller om een debiteur niet te dagvaarden, maar om zijn faillissement aan te vragen bij de rechtbank. U krijgt dan doorgaans binnen vier weken antwoord op de vraag of uw debiteur nog wel in staat is om uw openstaande vordering te betalen.

Feitelijk gebruikt u de faillissementsaanvraag hier als een incassomiddel. Als uw debiteur een faillissement wil voorkomen zal hij namelijk alsnog de vordering betalen. Als uw debiteur echt niet kan betalen en het faillissement toch wordt uitgesproken, kunt u uw vordering indienen bij de curator en moet u de btw terugvragen.

BRU kan de volledige faillissementsaanvraag voor u uit handen nemen. Wij zoeken de wettelijk vereiste steunvordering, stellen het verzoekschrift voor u op en zorgen dat het bij de rechtbank wordt ingediend.

Gerechtelijke incasso door BRU

BRU kan de gehele gerechtelijke procedure voor u verzorgen: van advies over het juiste incassomiddel, het opstellen van correspondentie en juridische stukken tot het onderhandelen en het bijwonen van zittingen. Wij nemen u het werk uit handen, zodat u gewoon verder kunt met ondernemen.

Wij staan erom bekend dat wij:

  • u ontzorgen
  • maatwerk leveren
  • werken met vaste juridisch specialisten
  • doortastende en doeltreffende gerechtelijke incasso bieden
  • transparant zijn: u heeft 24 uur per dag en 7 dagen per week online toegang tot uw lopende incassotrajecten

Neemt u bij vragen gerust contact met ons op.

Leidt het vonnis nog steeds niet tot betaling van uw openstaande vordering? Dan kunnen wij, uiteraard weer in overleg met u, overgaan tot beslagmaatregelen of (onder voorwaarden) een gedwongen ontruiming.

 

Deurwaarder inschakelen

 

Kosten

BRU maakt altijd een inschatting van de kosten en bespreekt van tevoren met u wat uw kansen en risico’s zijn, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

De gemaakte kosten zullen wij zo veel mogelijk meenemen in de gerechtelijke procedure en verhalen op uw debiteur.