Executie en tenuitvoerlegging?

Ook als uw debiteur na een vonnis nog niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan BRU u efficiënt, doortastend en doeltreffend ondersteunen.

terug

Een gerechtsdeurwaarder zal, als de rechtbank in het vonnis uw vordering geheel of gedeeltelijk heeft toegewezen, het vonnis aan uw debiteur overhandigen. Dit wordt ook wel de betekening genoemd. De gerechtsdeurwaarder wijst uw debiteur op de inhoud van het vonnis en gunt hem meestal nog een korte termijn om aan het vonnis te voldoen. Vaak zal uw debiteur dit vrijwillig doen of alsnog een betalingsregeling willen treffen.

Is dat in uw situatie niet het geval? Dan mag de gerechtsdeurwaarder overgaan tot executie en tenuitvoerlegging. Denkt u hierbij aan executoriale beslaglegging of bij een huurachterstand, onder bepaalde voorwaarden, aan gedwongen ontruiming.

Executoriale beslaglegging

Had u voor aanvang van de gerechtelijke procedure geen conservatoir beslag gelegd? Dan legt de gerechtsdeurwaarder executoriaal beslag. Dit mag alleen als er voor uw debiteur geen hoger beroep meer mogelijk is of als het vonnis door de rechter ‘uitvoerbaar bij voorraad’ is verklaard. Dit laatste houdt in dat uw debiteur toch moet betalen, ook al zou hij hoger beroep instellen.

Executoriaal beslag is beslaglegging op grond van een rechterlijke uitspraak. U loopt hierbij echter wel het risico dat uw debiteur, die het vonnis heeft zien aankomen, maatregelen heeft genomen om zijn vermogen geheel of gedeeltelijk aan verhaal te onttrekken.

De gerechtsdeurwaarder mag beslag leggen op het vermogen van uw debiteur. Hierbij gaat het niet alleen om onroerende zaken (zoals huizen of kantoorpanden in eigendom) en roerende zaken (zoals auto’s, kunst en elektronica), maar ook om loon (loonbeslag), bankrekeningen, uitkeringen en vorderingen.

U bent vrij om te kiezen op welke vermogensbestanddelen u beslag laat leggen. Onze ervaring is dat als u beslag heeft laten leggen op roerende of onroerende zaken, de meeste debiteuren toch tot betaling overgaan. Als zij dat niet doen moet de gerechtsdeurwaarder de beslagen goederen eerst (laten) verkopen op een executieveiling. Uit de opbrengst van deze veiling worden de kosten van de executie en uw vordering betaald. Blijft er daarna nog een bedrag over? Dan zal de gerechtsdeurwaarder dit aan uw debiteur overmaken. Als u beslag laat leggen op banktegoeden of het loon zal de bank respectievelijk de werkgever het beslagen bedrag onder bepaalde voorwaarden overmaken aan de gerechtsdeurwaarder.

BRU bepaalt altijd in overleg met u op welke vermogensbestanddelen beslag wordt gelegd.

Aanvragen van faillissement

In sommige gevallen blijkt dat uw debiteur onvoldoende vermogensbestanddelen heeft om beslag op te leggen. U kunt in die gevallen het faillissement van uw debiteur aanvragen bij de rechtbank. Doorgaans krijgt u dan binnen vier weken antwoord op de vraag of uw debiteur überhaupt nog wel in staat is om uw openstaande vordering te betalen.

Vaak zoeken debiteuren hangende deze procedure nog naar mogelijkheden om alsnog te kunnen betalen. Regelmatig lukt dit ook. Als het uw debiteur lukt om de vordering in zijn geheel te voldoen kunt u de faillissementsaanvraag weer intrekken. Als u een betalingsregeling afspreekt is het mogelijk om de procedure aan te laten houden totdat het bedrag zoals afgesproken in de betalingsregeling is afbetaald.

Kan uw debiteur echt niet betalen? Dan zal het faillissement worden uitgesproken. U kunt dan uw vordering indienen bij de curator en de btw terugvragen.

Gedwongen ontruiming

Bent u verhuurder? Bij een huurachterstand kunt u in bepaalde gevallen de rechtbank vragen om ontbinding en ontruiming van het gehuurde. Als de rechtbank uw verzoek toewijst kan dit vonnis uiteindelijk ook leiden tot daadwerkelijke ontruiming van het gehuurde. De gerechtsdeurwaarder moet dan wel eerst, bij de betekening van het vonnis of later, de ontruiming aanzeggen. Dat doet de gerechtsdeurwaarder met een exploot, waarin het bevel is opgenomen om binnen een door de rechter bepaalde termijn aan het vonnis te voldoen.

Doet uw debiteur dit niet? Dan mag de gerechtsdeurwaarder samen met een hulpofficier van justitie de woning betreden, en ontruimen. BRU overlegt hierover vanzelfsprekend altijd eerst met u.

Executie en tenuitvoerlegging door BRU

BRU neemt u graag het hele juridische traject uit handen: van het opstellen van de (concept)dagvaarding tot en met de tenuitvoerlegging van het vonnis.

Bij BRU bent u verzekerd van:

  • maatwerk
  • optimale ondersteuning
  • doortastende en doeltreffende gerechtelijke incasso
  • 24 uur per dag en 7 dagen per week online toegang tot uw lopende incassotrajecten
  • gedegen risicoanalyses

Kosten

Ook in de executiefase krijgt u te maken met kosten. Denkt u daarbij aan kosten voor de tenuitvoerlegging van het vonnis en kosten voor beslaglegging en gedwongen ontruiming.

De kosten voor deze ambtshandelingen zijn wettelijk vastgesteld en worden jaarlijks geïndexeerd. De gerechtsdeurwaarder zal deze kosten primair op uw debiteur verhalen.

BRU bespreekt altijd van tevoren met u wat uw kansen en risico’s zijn en, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.