Buitengerechtelijke incasso

Buitengerechtelijke incasso draait om het incasseren van een vordering zonder tussenkomst van de rechter. Wij helpen u hier graag mee.

terug

Wat is buitengerechtelijke incasso?

Buitengerechtelijke incasso wordt ook wel minnelijke incasso genoemd. Hieronder vallen alle werkzaamheden om een openstaande vordering te incasseren, zonder tussenkomst van een rechter. Denkt u hierbij aan werkzaamheden als het telefonisch benaderen van debiteuren, het versturen van aanmaningen, het opstellen van betalingsregelingen en het oplossen van eventuele misverstanden of conflicten.

Buitengerechtelijke incasso is vaak beter voor het behoud van een goede klantrelatie dan gerechtelijke incasso. Het is daarnaast sneller én het brengt minder kosten met zich mee. Als een neutrale derde partij, zoals een gerechtsdeurwaarder, de buitengerechtelijke incasso op zich neemt behaalt deze vaak snel goede resultaten. Een gerechtsdeurwaarder heeft immers de expertise in huis om uw debiteuren op een respectvolle maar doeltreffende manier tot betaling te bewegen.

 

Online incasso indienen

 

Welke vorderingen komen in aanmerking voor buitengerechtelijke incasso?

In principe komen alle facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken in aanmerking voor buitengerechtelijke incasso. Voor veel incassotrajecten moet de vordering ook onbetwist zijn. Dat betekent dat de klant de betaling niet mag hebben opgeschort omdat er iets mis was met de levering, of met de producten of diensten zelf.

Bij BRU zijn wij u ook graag van dienst bij uw betwiste vorderingen. Als er een conflict dreigt en u er samen niet uitkomt adviseren wij u en treden wij op als tussenpersoon. Zo werken wij samen aan een oplossing. Neemt u voor betwiste vorderingen dan ook gerust contact met ons op.

Wij adviseren u ook om kleine vorderingen te laten incasseren. Want ook veel kleine openstaande vorderingen kunnen slecht zijn voor uw cash flow.

Buitengerechtelijke incassokosten

De kosten die worden gemaakt tijdens een buitengerechtelijk incassotraject worden buitengerechtelijke kosten genoemd. Deze kosten komen op grond van de Wet Incassokosten (WIK), ofwel het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, in principe voor vergoeding in aanmerking. Uw openstaande vordering wordt dan verhoogd met de verschuldigde buitengerechtelijke kosten.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen geldt wel een aantal strikte vereisten. BRU vertelt u graag meer over over deze eisen. Neemt u daarvoor gerust contact met ons op.

Daarnaast is het bedrag van de vergoeding beperkt tot een percentage van de vordering. Naarmate het bedrag van de vordering hoger wordt, wordt het percentage stapsgewijs verlaagd. Ook geldt er een minimumbedrag en een maximumbedrag:

Hoofdsom Incassokosten Minimum Maximum
Over de eerste € 2.500,- 15 % € 40,00 € 375,-
Over de volgende € 2.500,- tot € 5.000,- 10 %   € 625,-
Over de volgende € 5.000,- tot € 10.000,- 5 %   € 875,-
Over de volgende € 190.000,- tot € 200.000,- 1 %   € 2775,-
Boven de € 200.000,- 0,5%   € 6.775,-

Is uw debiteur een consument? Dan mag u niet ten nadele van uw debiteur van deze percentages afwijken.

Is uw debiteur een onderneming? Dan mag u bij overeenkomst (bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden) andere afspraken maken. Doet u dat niet? Dan gelden de wettelijke percentages.

 

Online incasso indienen

 

Buitengerechtelijke incasso door BRU

Voor veel ondernemers klinkt het inschakelen van een deurwaarder als een zwaar middel. Toch is buitengerechtelijke incasso bij uitstek ook het specialisme van gerechtsdeurwaarders. Omdat wij het gehele traject van buitengerechtelijke incasso tot en met de tenuitvoerlegging van een vonnis mogen uitvoeren, beseffen uw debiteuren dat wij in staat zijn om snel gerechtelijke maatregelen te nemen en beslag te leggen. Daardoor kunnen wij snellere en betere resultaten boeken dan een ‘gewoon’ incassobureau. Daarmee bespaart u tijd en geld.

Als ondernemer weten wij bij BRU hoe belangrijk de zakelijke relatie met uw klanten is. Daarom werken we samen aan een maatwerkoplossing voor uw openstaande vorderingen. We bespreken mogelijke oplossingen en regelingen altijd eerst met u. Uw debiteuren benaderen wij professioneel en doortastend, maar uitermate tactvol en constructief. Waardoor u en uw debiteur ook in de toekomst nog prettig zaken kunnen doen.

Bij BRU bent u verzekerd van:

  • maatwerk
  • doortastende en doeltreffende buitengerechtelijke incasso
  • met oog voor uw klantrelatie
  • zonder onnodige kosten
  • 24 uur per dag en 7 dagen per week online toegang tot uw lopende incassotrajecten

Leidt het buitengerechtelijk incassotraject niet tot het gewenste resultaat? Dan kunnen wij, in overleg met u, overgaan tot gerechtelijke incasso.

 

Online incasso indienen