Zorg dat je klant de rekening op tijd betaalt

Terug

Een uitblijvende betaling is frustrerend voor iedereen die een product of dienst aan een ander heeft geleverd. Het blijkt dat rekeningen vaak met opzet te laat worden betaald. Voor de klant is dat mogelijk efficiënter voor de administratie, maar daar de dupe van zijn, is uiteraard erg vervelend.

Incassobureau Intrum Justitia deed onderzoek naar het betalen van facturen. Net als in een eerder onderzoek, was de uitkomst even zorgwekkend als spijtig: vooral bedrijven zijn meesters in het opzettelijk te laat betalen van facturen. Dat doen ze niet alleen voor een efficiëntere administratie, maar ook omdat ze ontevreden zijn met het geleverde product of de dienst, of omdat ze met financiële problemen kampen.

De gevolgen van niet-tijdige betaling

Volgens Intrum Justitia schaadt het later betalen van facturen het bedrijfsleven en de economie. Het heeft dus niet alleen gevolgen voor jezelf, maar op grotere schaal ook op anderen. Op lange termijn kan het zelfs leiden tot verlies van inkomsten, liquiditeitsproblemen, een rem op de groei, vacaturestops en zelfs ontslagen. Omgekeerd kunnen snellere betalingen voor extra banen zorgen. Meer dan vijfentwintig procent van de bedrijven die aan het onderzoek van het incassobureau meededen, zegt extra personeel te kunnen aannemen bij kortere betalingstermijnen.

Overigens is Nederland niet het enige land waar bedrijven meester zijn in het uitstellen van hun betaling. Intrum Justitia concludeerde dat vooral bedrijven in Zuid-Europese landen lange betalingstermijnen aanhouden. Van het kwartet Spanje, Italië, Portugal en Italië, spannen de Italianen de kroon.

Hulp nodig?

Wil je tips voor een efficiënter debiteurenproces van jouw onderneming en weten hoe je ervoor kan zorgen dat jouw klanten wél op tijd betalen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.