Zo optimaliseren woningcorporaties hun incassoproces

Terug

Huurachterstanden terugdringen en ontruimingen voorkomen

Woningcorporaties doen er tegenwoordig alles aan om huurachterstanden sneller terug te dringen en ontruimingen zo veel mogelijk te voorkomen. De focus ligt daarbij op pro-actief en persoonlijk contact tijdens de vroegsignalering, duidelijk taalgebruik en het segmenteren van de verschillende type huurders. En: wie mee wil werken aan een oplossing, wordt geholpen. Hoe doen woningcorporaties dat?

Vroegsignalering

Meer dan vroeger proberen woningcorporaties bij een huurachterstand in een zo vroeg mogelijk stadium in contact te komen met hun huurders. Een huurachterstand kan immers al snel hoog oplopen. Voor één à twee maanden huurachterstand kan meestal nog een goede oplossing worden gevonden, voor een huurachterstand van drie of meer maanden wordt dat al een stuk lastiger.

Persoonlijk contact

Natuurlijk versturen woningcorporaties nog schriftelijke herinneringen en aanmaningen. Voor iemand die zijn huur een keer vergeten is te betalen is dat effectief, maar mensen met meerdere schulden steken vaak hun kop in het zand. Brieven, herinneringen en aanmaningen gaan ongeopend in een la, of de prullenbak. E-mails worden niet gelezen, laat staan beantwoord.

Daarom bellen, sms-en en whatsappen woningcorporaties ook met hun huurders. En leggen zij huisbezoeken af. Zo krijgen zij beter zicht op de achterliggende problematiek en kunnen zij gerichter naar een maatwerkoplossing toewerken.

Segmenteren

Woningcorporaties segmenteren steeds meer naar het type wanbetaler. En passen daar hun aanpak op aan. Voor ‘lakse’ betalers volgen zij een ander incassotraject dan voor huurders met forse schuldenproblemen. Voor die laatste groep geldt steeds vaker: als de huurder oprecht gemotiveerd is om mee te werken aan de oplossing van de problemen, wordt hij actief geholpen.

Duidelijke taal

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat 50% van de mensen met ernstige schuldenproblematiek laaggeletterd is. Dat betekent dat áls zij al brieven of e-mails openen, zij meestal niet snappen wat er staat. En dus niet reageren, laat staan in actie komen. Woningcorporaties gebruiken in hun communicatie dus steeds vaker duidelijke taal.

Samenwerken aan structurele oplossingen

Een voordeel van er vroeg bij zijn en persoonlijk contact met de huurder is dat woningcorporaties goed zicht krijgen op de achterliggende problematiek. In combinatie met een gesegmenteerde aanpak kunnen zij samen met huurders werken aan structurele oplossingen. Het heeft namelijk geen zin om een betalingsregeling af te spreken waarvan van tevoren al vaststaat dat hij niet kan worden nagekomen.

Steeds meer woningcorporaties werken daarbij actief samen met gemeenten, schuldhulpverleners, bewindvoerders en andere instanties.

Bijstand van een gespecialiseerde gerechtsdeurwaarder

Soms is contact met een huurder onmogelijk. Of wil hij of zij gewoonweg niet meewerken. Dan rest er geen andere oplossing dan een ontruimingsprocedure te beginnen.

Woningcorporaties werken daarbij vaak samen met in huurincasso gespecialiseerde gerechtsdeurwaarders. Deze gerechtsdeurwaarders hebben veel ervaring met huurincasso, kennen de specifieke wet- en regelgeving én weten wat er speelt in de branche. Daarnaast is hun aanpak er op gericht om ontruimingen zo veel mogelijk te voorkomen. Net als bij woningcorporaties zelf.

Advies nodig?

Van den Berg De Rie & Uyterlinde verzorgt al ruim 25 jaar de incasso van huurachterstanden voor vele woningcorporaties. Wij ondersteunen u graag bij uw debiteurenbeleid, maar kunnen indien gewenst ook het hele incassotraject overnemen. Dat doen wij maatschappelijk verantwoord, waarbij onze aanpak erop is gericht om ontruimingen zo veel mogelijk te voorkomen.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.