Zo krijgt u meer inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf

Terug

Als ondernemer wilt u natuurlijk goed zicht hebben op de financiën. Met een helder overzicht bent u in staat op tijd in te grijpen waar nodig, of juist te zien waar groeikansen liggen. Hoe krijgt u meer zicht op de financiële situatie van uw bedrijf? Wij geven u zes tips.

Administratie

Het ligt voor de hand, maar het begint bij het bijhouden van de administratie. Niet alleen is dit wettelijk verplicht, ook krijgt u hierdoor zicht op de inkomsten, uitgaven, wanbetalers en het saldo. Zo grijpt u tijdig in, wanneer dat nodig is.

Kostenplaatje

Welke kosten maakt u direct (voor het produceren van een product bijvoorbeeld) en indirect (aan reclame, netwerkbijeenkomsten, abonnementen et cetera)? Als u moet besparen, is het vaak het eenvoudigst om bij de indirecte kosten te beginnen.

Debiteurenbeheer

Betalen uw klanten netjes op tijd? Door een betalingstermijn op uw factuur te zetten en uw klanten hier op tijd op te wijzen bij overschrijding ervan, voorkomt u dat u uw vordering uit handen moet geven aan bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder.

Liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting laat het bedrag op uw bankrekening zien en op welk moment er een bedrag bij of af komt. Is er genoeg om rekeningen en vakantiegeld aan personeel te betalen of moet u geld apart zetten?

De getallen

Financiële kengetallen, zoals rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit, zijn van belang voor bijvoorbeeld potentiële investeerders. Bent u financieel gezond? U kunt de kengetallen met branchegenoten vergelijken om erachter te komen.

Gebruik de cijfers

Wilt u verliesgevende activiteiten afstoten of nieuwe kansen grijpen? Door uw cijfers te kennen, is het gemakkelijker om een zakelijke, weldoordachte beslissing te nemen met de grootste kans op succes.