Wettelijke rente, wanneer kunt u er aanspraak op maken?

Terug

Wettelijke rente over openstaande vorderingen

Als uw debiteuren uw openstaande vorderingen niet betalen, kunt u volgens de wet in principe aanspraak maken op wettelijke rente. Maar wat is wettelijke rente eigenlijk? Hoe hoog is deze rente? En wanneer kunt u er aanspraak op maken? Van den Berg de Rie & Uyterlinde legt het u graag uit.

Wat is wettelijke rente?

Wettelijke rente is de rente die u als schuldeiser volgens de wet kunt vorderen van een schuldenaar, die een geldsom niet op tijd betaalt. Het is daarmee een vorm van schadevergoeding, aangezien u als schuldeiser schade lijdt doordat uw debiteur niet betaalt. U hoeft niet aan te tonen dat u de schade daadwerkelijk hebt geleden. Het is immers wel duidelijk dat u over het openstaande bedrag geen rente kan trekken, of het kan investeren.

Er bestaan twee soorten wettelijke rente:

  • Wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Deze rente wordt ook wel de wettelijke (consumenten)rente genoemd en geldt voor alle overeenkomsten die u met particulieren of consumenten afsluit. Deze rente is op dit moment 2%.
  • Wettelijke rente voor handelstransacties. Deze rente wordt ook wel de wettelijke handelsrente genoemd en geldt voor alle overeenkomsten die u met bedrijven en overheidsinstanties afsluit. De wettelijke handelsrente is op dit moment 8%.

De hoogte van deze wettelijke rentepercentages wordt periodiek opnieuw vastgesteld door De Nederlandse Bank. Actuele rentepercentages vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Omdat het een wettelijk recht is hoeft u er contractueel niets met uw klanten over af te spreken. U mág dat wel doen, bijvoorbeeld in uw algemene voorwaarden of in de overeenkomst. Uw debiteuren zijn in dat geval de contractuele rente verschuldigd als zij niet betalen.

Wanneer kunt u aanspraak maken op wettelijke rente?

U kunt aanspraak maken op deze rente op het moment dat uw debiteur in verzuim in. In principe is een debiteur na het verstrijken van de factuurtermijn “vanzelf” in verzuim. Er zijn echter omstandigheden denkbaar waardoor een debiteur pas in verzuim is nadat eerst is aangemaand.

Om die reden adviseert Van den Berg de Rie & Uyterlinde om eerst een aanmaning als ingebrekestelling te verzenden of, wanneer u dat niet wilt, door de adviseurs van Van den Berg de Rie & Uyterlinde de omstandigheden waaronder u factureert te laten onderzoeken en ons een advies te laten uitbrengen.

Neemt u in uw aanmaning in ieder geval de mededeling op dat uw debiteur bij niet betalen ook de wettelijke of contractuele rente verschuldigd is.

Is er sprake van overmacht aan de kant van uw debiteur, of bent u zelf in verzuim met het leveren van uw prestatie? Dan kunt u geen aanspraak maken op de wettelijke rente.

Hoe berekent u de wettelijke rente?

De wettelijke rente geldt gedurende de tijd dat de schuldenaar in verzuim is. Elk jaar wordt het bedrag aan wettelijke rente bijgeschreven bij de hoofdsom, waardoor rente op rente mogelijk wordt.

U kunt hier de wettelijke rente over uw vordering berekenen.

Incassokosten

Als uw openstaande facturen geheel of gedeeltelijk te laat worden betaald is het meestal ook mogelijk om, naast de wettelijke rente, incassokosten in rekening te brengen. Hierover leest u hier meer.

Van den Berg de Rie & Uyterlinde heeft een gratis Toolkit Debiteurenbeheer voor u samengesteld. In deze toolkit vindt u, naast verschillende voorbeelden van herinneringen en aanmaningen (mét rente-aanzegging) ook een handige rekenhulp om incassokosten te berekenen.

Kunt u hulp of advies gebruiken bij het innen van uw openstaande facturen, het vastleggen van contractuele rente, of het berekenen van de wettelijke rente en/of incassokosten? Neemt u dan contact op met Van den Berg de Rie & Uyterlinde.