Wat zijn de voordelen en risico’s van beslaglegging?

Terug

Beslag leggen. Dit moet je weten.

Elke ondernemer heeft ermee te maken: debiteuren die niet betalen. Beslaglegging wordt dan nog wel eens gezien als het ultieme middel om de betaling alsnog af te dwingen. Maar wat zijn eigenlijk de voordelen én de risico’s van beslaglegging? Van den Berg de Rie & Uyterlinde legt uit.

Voordelen van beslaglegging

  • In de praktijk blijkt beslaglegging inderdaad vaak een effectief middel om uw vordering alsnog betaald te krijgen. Omdat uw debiteur tijdelijk niet meer bij zijn geld en/of goederen kan, geeft het hem meestal een prikkel om uw vordering toch te betalen. Openbare verkoop op een executieveiling is dan vaak niet meer nodig.
  • Als u conservatoir beslag laat leggen bevriest u als het ware (een gedeelte van) het vermogen van uw debiteur. Daardoor weet u zeker dat uw vordering na afloop van de gerechtelijke procedure ook kan worden voldaan, als u in de gerechtelijke procedure tenminste in het gelijk wordt gesteld.
  • Een ander voordeel van conservatoir beslag is dat uw debiteur de beslaglegging niet ziet aankomen. Hij wordt in de verzoekschriftprocedure bij de voorzieningenrechter in principe niet gehoord. Hij wordt dus niet gewaarschuwd voor de beslaglegging en heeft niet de mogelijkheid om zijn vermogen te laten verdwijnen. Het leggen van conservatoir beslag geeft u dus een vrij grote verhaalszekerheid.

Risico’s van beslaglegging

  • Aan beslaglegging zijn kosten verbonden. Denkt u hierbij aan griffierechten en kosten voor een advocaat en/of de gerechtsdeurwaarder. De kosten voor de ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder zijn wettelijk vastgesteld en worden jaarlijks geïndexeerd. Van den Berg de Rie & Uyterlinde zal deze kosten overigens primair op uw debiteur verhalen.
  • U loopt ook het risico ‘naast het net te vissen’. Als u bijvoorbeeld beslag laat leggen op een bankrekening is dat altijd een momentopname. Als uw debiteur juist op dat moment geen positief saldo op zijn bankrekening heeft, heeft u pech. Als u beslag laat leggen op onroerend goed kan het ook voorkomen dat er geen overwaarde op het pand zit.
  • Gaat uw debiteur na een conservatoire beslaglegging onverhoopt failliet? Dan vervalt het beslag en heeft u de kosten voor niets gemaakt.
  • Als andere schuldeisers ook (conservatoir) beslag laten leggen moet het geïncasseerde bedrag naar rato van de verschillende vorderingen worden verdeeld. Zogenaamde preferente schuldeisers hebben daarbij voorrang. U loopt dan het risico dat slechts een (klein) gedeelte van uw vordering wordt voldaan.
  • Tot slot is het leggen van conservatoir beslag niet geheel zonder risico. Als de rechter in de bodemprocedure uw vordering afwijst staat daarmee automatisch vast dat ook het beslag ten onrechte is gelegd. Als uw debiteur kan aantonen dat hij schade heeft geleden door het beslag, bent u daarvoor aansprakelijk. Als u zich van tevoren goed laat adviseren zal dit risico zich in de praktijk niet zo snel voordoen.

Conclusie

Beslaglegging kan een goed middel zijn om uw vordering betaald te krijgen. Echter, er kleven ook risico’s aan. Gelet op het voorgaande adviseren wij u om vooraf te (laten) onderzoeken waar u allemaal beslag op kunt laten leggen en gedegen advies in te winnen over uw mogelijkheden. U kunt daarvoor altijd terecht bij Van den Berg de Rie & Uyterlinde.

Wij adviseren u graag over de meest geschikte incassomaatregelen voor uw situatie. Komt uit dat advies dat beslaglegging de beste optie is? Dan doen wij altijd uitgebreid onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden van uw debiteur en bepalen wij in overleg met u wanneer en waarop beslag wordt gelegd. Daarbij adviseren wij u ook altijd over uw kansen en risico’s, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Vervolgens nemen wij u het gehele traject uit handen. De kosten zullen wij daarbij primair op uw debiteur verhalen. Neemt u gerust contact met ons op