Wat doet u als woningcorporatie bij een huurachterstand?

Terug

Een huurachterstand? Dit zijn als woningcorporatie uw opties

Als woningcorporatie heeft u regelmatig te maken met huurders die hun huur niet, of niet op tijd betalen. Dat is een lastig probleem, want een huurachterstand kan snel oplopen. En hoewel u relatief snel zou kunnen overgaan tot een gerechtelijke procedure en ontruiming, is dit meestal niet erg wenselijk. Wat doet u dan?

Procedure

In de incassoprocedure van een huurachterstand is het goed om onderscheid te maken tussen huurders die laks zijn met betalen en huurders die echt niet kunnen betalen. Deze groepen vragen namelijk een andere aanpak.

Huurders die laks zijn met betalen

Als huurders laks zijn met het betalen van hun huur is dat vooral vervelend voor u. Voor deze groep huurders is het goed om een strakke incassoprocedure te volgen. Stuur dus enkele dagen na de vervaldatum de zogenaamde 14-dagenbrief, met het verzoek om de betaling alsnog te voldoen. In deze brief neemt u op dat u bij het uitblijven van de betaling de vordering uit handen geeft en de huursom wordt verhoogd met rente en wettelijke incassokosten. Vermeldt hierbij ook het bedrag van de incassokosten. Meestal zal de lakse betaler hiervan schrikken en alsnog tot betaling overgaan. Ook zal hij of zij het in de toekomst niet snel meer zo ver laten komen en voortaan op tijd betalen.

Huurders die niet kunnen betalen

Als huurders hun huur niet (meer) kunnen betalen is dat niet alleen vervelend voor u, maar ook voor de huurder. Waarschijnlijk heeft deze huurder dan ook meerdere (ernstige) betalingsachterstanden. In deze situatie helpt het niet om een strakke incassoprocedure te volgen, want daarmee wordt de huurder alleen maar geconfronteerd met meer stress, meer kosten en dus nog meer schulden. Uw aanmaningen zullen dan niet veel effect hebben.

In deze gevallen leidt een maatwerkoplossing waarschijnlijk tot een beter en structureel resultaat voor zowel u als uw huurder. In dit artikel leest u meer over hoe u omgaat met huurders met een schuldenprobleem.

Persoonlijk contact is de sleutel

Maar hoe weet u nu of u te maken heeft met een lakse betaler, of met een huurder die echt niet kan betalen? Tijdens de vroegsignalering is persoonlijk contact daarvoor de sleutel. Probeer altijd zo snel mogelijk na de vervaldatum te achterhalen wat de reden is van de huurachterstand en stem daar uw aanpak op af. Pak dus de telefoon, of breng een huisbezoek. Wees streng voor lakse huurders, en help huurders die niet kunnen maar wel willen actief.

Advies nodig?

Van den Berg De Rie & Uyterlinde verzorgt al ruim 25 jaar de incasso van huurachterstanden voor vele woningcorporaties. Onze specialistische incassoteams hebben veel ervaring met huurincasso, kennen de specifieke wet- en regelgeving én weten wat er speelt in de branche. Wij kunnen u bij uw debiteurenbeleid ondersteunen, maar wij nemen indien gewenst ook het hele incassotraject over.

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Van den Berg De Rie & Uyterlinde hecht eraan om huurachterstanden maatschappelijk verantwoord te incasseren. Onze incasso-aanpak is erop gericht om samen met u en de huurder de huurachterstand zo efficiënt mogelijk terug te dringen. Daarbij staat persoonlijke communicatie met de huurder voorop en houden wij oog voor sociale aspecten. Zo proberen wij bijvoorbeeld ontruimingen zo veel mogelijk te voorkomen. Daarbij werken wij samen met gemeenten, bewindvoerders en (NVVK-)schuldhulpverleners.

Is een ontruiming onvermijdelijk? Dan doen wij dat doortastend en professioneel, maar mét oog voor de huurder.

Neem gerust contact met ons op.