Wat is derdenbeslag?

Terug

In een reeks artikelen hebben wij u meer verteld over beslag en beslaglegging. Zo hebben wij u uitgelegd wat het verschil is tussen executoriaal en conservatoir beslag en aangegeven waar u allemaal beslag op kunt laten leggen. Ook hebben wij uiteengezet wat de voor- en nadelen van beslaglegging zijn en hoe een beslaglegging in zijn werk gaat. In dit artikel staat het derdenbeslag centraal: wat is het, welke vormen zijn er en hoe legt u het?

Wat is derdenbeslag?

Als u beslag laat leggen, mag de gerechtsdeurwaarder dat doen op het gehele vermogen van uw debiteur. Meestal zal de deurwaarder beslag leggen op gelden of goederen die de debiteur zelf onder zich heeft. Maar het komt ook regelmatig voor dat iemand anders de gelden of goederen van uw debiteur onder zich heeft. In dat geval kan de gerechtsdeurwaarder, uiteraard na verkregen toestemming van de rechter, ook derdenbeslag (‘beslag onder derden’) leggen.

Bij derdenbeslag wordt dus beslag gelegd bij iemand die eigenlijk buiten het geschil tussen u en uw debiteur staat.

Vormen van derdenbeslag

We kennen (onder meer) de volgende vormen van derdenbeslag:

Bankbeslag

Bij bankbeslag legt de gerechtsdeurwaarder beslag bij de bank, op het banksaldo (spaartegoeden en rekening-courant) van uw debiteur. De bank is verplicht om hieraan mee te werken.

Loonbeslag

Bij loonbeslag legt de gerechtsdeurwaarder beslag bij de werkgever of uitkeringsinstantie van uw debiteur. Loonbeslag is beslag op (een deel van) het inkomen van uw debiteur. Hieronder vallen zowel het loon als een eventuele uitkering. Werkgevers en uitkeringsinstanties zijn verplicht aan loonbeslag mee te werken.

Bij loonbeslag moet de deurwaarder rekening houden met de beslagvrije voet.

Beslag op toeslagen

Bij beslag op toeslagen legt de gerechtsdeurwaarder beslag bij De Belastingdienst, op de toeslag(en) van uw debiteur. Dit mag alleen onder voorwaarden en alleen op:

  • zorgtoeslag als de gerechtsdeurwaarder namens de zorgverzekering optreedt;
  • huurtoeslag als de gerechtsdeurwaarder namens de verhuurder optreedt;
  • kinderopvangtoeslag als de gerechtsdeurwaarder namens de kinderopvang optreedt.

Beslag op goederen ‘onder een derde’

De gerechtsdeurwaarder legt hierbij beslag op goederen die al dan niet tijdelijk bij een derde gestald zijn. Denkt u hierbij aan een auto, boot of fiets in reparatie. Of een partij goederen die bij een transporteur of in een opslag ligt. Als de gerechtsdeurwaarder hier beslag op legt mag de derde deze goederen niet meer aan uw debiteur afgeven.

Hoe legt u derdenbeslag?

U kunt zowel conservatoir als executoriaal derdenbeslag laten leggen. De procedure om derdenbeslag te kunnen leggen wijkt niet af van de reguliere procedure. De deurwaarder die het beslag legt heeft derhalve van tevoren toestemming of een vonnis van de rechter nodig.

Heeft u behoefte aan advies?

Van den Berg de Rie & Uyterlinde helpt u graag bij het innen van uw openstaande vorderingen. Als er beslag gelegd moet worden bepalen wij altijd in overleg met u wanneer en waarop beslag wordt gelegd. Daarbij bespreken wij altijd wat uw kansen en risico’s zijn, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Wilt u dat wij beslag leggen? Dan nemen wij u het gehele traject uit handen. De kosten zullen wij primair op uw debiteur verhalen. Neemt u gerust contact met ons op.