Wat is het verschil tussen executoriaal en conservatoir beslag?

Terug

Openstaande vorderingen laten betalen

Als uw openstaande vordering niet wordt betaald en het minnelijke incassotraject heeft niets uitgehaald, kunt u proberen om de betaling met een gerechtelijke procedure af te dwingen. In deze procedure kan het voorkomen dat u beslag moet laten leggen. Alleen de gerechtsdeurwaarder kan dit voor u doen. Hij heeft daar in de meeste gevallen toestemming van de rechter voor nodig. De wet kent executoriaal en conservatoir beslag. Wat is het verschil?

Executoriaal beslag

Executoriaal beslag is beslaglegging zoals de meeste mensen kennen: de deurwaarder neemt, meestal met een vonnis van de rechter in de hand, geld of goederen in beslag. Met de opbrengst kan dan, eventueel na een openbare verkoop op een executieveiling, uw vordering worden voldaan.

Bij executoriaal beslag mag de gerechtsdeurwaarder alleen beslag leggen als er voor uw debiteur geen hoger beroep meer mogelijk is, of als het vonnis door de rechter ‘uitvoerbaar bij voorraad’ is verklaard. Dit laatste houdt in dat uw debiteur toch moet betalen, ook al zou hij hoger beroep instellen.

Bij executoriaal beslag loopt u dus het risico dat uw debiteur maatregelen heeft genomen om zijn vermogen geheel of gedeeltelijk aan verhaal te onttrekken. Hij heeft het vonnis immers zien aankomen. Heeft hij dat niet gedaan? Onze ervaring leert dat debiteuren, op het moment dat u beslag heeft laten leggen, meestal alsnog tot betaling van de vordering overgaan.

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag wordt ook wel bewarend beslag genoemd. Hierbij legt de gerechtsdeurwaarder, voorafgaand aan de gerechtelijke procedure, beslag. Met conservatoir beslag bevriest u als het ware (een gedeelte van) het vermogen van uw debiteur. U voorkomt daarmee dat uw debiteur tijdens de gerechtelijke procedure zijn vermogen laat verdwijnen en u na afloop alsnog met lege handen komt te staan.

Om conservatoir beslag te kunnen leggen heeft u vooraf toestemming van de voorzieningenrechter nodig. Meestal wordt deze toestemming snel en na een summier onderzoek verleend.

Als er conservatoir beslag is gelegd moet u in de meeste gevallen binnen veertien dagen de gerechtelijke procedure starten. Doet u dit niet? Dan vervalt het beslag. Vaak is een gerechtelijke procedure echter niet meer nodig. De meeste debiteuren voldoen de openstaande vordering alsnog op het moment dat er conservatoir beslag is gelegd.

Het leggen van conservatoir beslag is overigens niet geheel zonder risico. Als de rechter in de bodemprocedure uw vordering afwijst staat daarmee automatisch vast dat ook het beslag ten onrechte is gelegd. Als uw debiteur kan aantonen dat hij schade heeft geleden door het beslag, dan bent u daarvoor aansprakelijk. Als u zich van tevoren goed laat adviseren zal dit risico zich in de praktijk niet zo snel voordoen.

Waarop kunt u allemaal beslag op laten leggen?

Bij beide vormen van beslag mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op alle vermogensbestanddelen van uw debiteur. U bent daarbij in principe vrij om te kiezen welke vermogensbestanddelen dat zijn. Denkt u daarbij aan onroerende zaken (zoals huizen of kantoorpanden in eigendom), roerende zaken (zoals auto’s, kunst en elektronica), loon en uitkeringen, bankrekeningen, vorderingen en – onder bepaalde voorwaarden – toeslagen. U leest er hier meer over.

Van den Berg de Rie & Uyterlinde bepaalt altijd in overleg met u waarop wij beslag leggen en wanneer wij dat doen. Daarbij adviseren we u altijd over uw kansen en risico’s, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Wilt u dat wij beslag leggen? Dan nemen wij u het gehele traject uit handen. De kosten hiervan verhalen wij primair op uw debiteur.

Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.