Wat gebeurt er als andere schuldeisers ook beslag leggen?

Terug

Meerdere schuldeisers die beslag leggen? Dit gebeurt er dan.

Elke ondernemer heeft er wel eens mee te maken: debiteuren die niet betalen. In de praktijk blijkt vaak dat die debiteuren meerdere schuldeisers hebben, die zij allemaal niet betalen. Als u dus beslag laat leggen kan het voorkomen dat meerdere schuldeisers min of meer tegelijkertijd op datzelfde idee zijn gekomen. Wat gebeurt er dan? Van den Berg de Rie & Uyterlinde legt uit.

De gerechtsdeurwaarder verdeelt

Als een debiteur geld verschuldigd is aan meerdere schuldeisers komt het nog wel eens voor dat er door meerdere schuldeisers min of meer tegelijkertijd beslag wordt gelegd. Als dat gebeurt, moet de gerechtsdeurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd het geld tussen de verschillende schuldeisers verdelen. Daarvoor moet de gerechtsdeurwaarder eerst onderzoeken welke schuldeisers er allemaal zijn.

Preferente schuldeisers hebben voorrang

Vervolgens moet de gerechtsdeurwaarder bepalen of er schuldeisers bij zijn die voorrang hebben. In de wet is namelijk bepaald dat sommige schuldeisers bij de voldoening van hun vordering voorrang hebben ten opzichte van andere schuldeisers. Dit noemen we preferente schuldeisers. De Belastingdienst is bijvoorbeeld een preferente schuldeiser.

Zijn er geen preferente schuldeisers die beslag hebben gelegd? Of is er na de betaling van hun vorderingen nog geld over? Dan moet de gerechtsdeurwaarder het geïncasseerde geld naar rato van de verschillende vorderingen verdelen.

Deze regeling geldt niet alleen bij de opbrengst uit in beslag genomen goederen, maar ook als er bijvoorbeeld loonbeslag is gelegd.

Een rekenvoorbeeld

U heeft een vordering op uw debiteur van € 2.000 en u laat loonbeslag leggen. Even later laat een andere schuldeiser ook loonbeslag leggen, zijn vordering is € 500.

Het inkomen van uw debiteur is € 1.600 netto per maand. Hij is getrouwd, dus zijn beslagvrije voet is € 1.269. De kosten voor de gerechtsdeurwaarder om elke maand de verdeling te maken stellen we voor dit rekenvoorbeeld even vast op € 31 per maand.

Het onder de schuldeisers te verdelen bedrag bedraagt dan per maand:

€ 1.600 – € 1.269 – € 31 = € 300

De maandelijkse verdeling van dit bedrag tussen u en de andere schuldeiser is dan als volgt:

U ontvangt (2.000 / 2.500) x 300 = € 240
De andere schuldeiser ontvangt (500/ 2500) x 300 = € 60

Heeft u behoefte aan advies?

Van den Berg de Rie & Uyterlinde adviseert u graag over de meest geschikte incassomaatregelen voor uw situatie. Komt uit dat advies dat beslaglegging de beste optie is? Dan bepalen wij in overleg met u wanneer en waarop beslag wordt gelegd. Daarbij adviseren wij u ook altijd over uw kansen en risico’s, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. V

Wilt u dat wij beslag leggen? Dan nemen wij u het gehele traject uit handen. De kosten zullen wij daarbij primair op uw debiteur verhalen. Neemt u gerust contact met ons op.