Gerechtsdeurwaarder. Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

Terug

Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders worden nog wel eens met elkaar verward. Zij werken tenslotte in dezelfde branche: gerechtsdeurwaarders en incassobureaus proberen allebei onbetaalde facturen te innen. Maar wist u dat een gerechtsdeurwaarder een speciale status heeft, die van openbaar ambtenaar, benoemd door de Kroon? En dat aan een gerechtsdeurwaarder veel meer eisen worden gesteld dan aan een incassobureau? Dat een gerechtsdeurwaarder daarom veel meer bevoegdheden heeft?

 

Direct een gerechtsdeurwaarder inschakelen

Wat is een gerechtsdeurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar en wordt bij koninklijk besluit benoemd door de Kroon (lees: de regering en de verantwoordelijke minister). Door deze benoeming heeft de gerechtsdeurwaarder toegang tot belangrijke overheidsregisters, zoals het GBA, de RDW en het UWV. Daarnaast mag een gerechtsdeurwaarder ambtelijke werkzaamheden uitvoeren, de zogenaamde ambtshandelingen. Denkt u hierbij aan het:

  • uitbrengen van een dagvaarding
  • betekenen van een vonnis
  • leggen van (conservatoir) beslag
  • uitvoeren van een ontruiming

Daarmee zorgt de gerechtsdeurwaarder ervoor dat afspraken worden nagekomen en uitspraken van de rechter daadwerkelijk worden uitgevoerd. En daardoor wordt de rechtszekerheid bevorderd.

Daarnaast is een gerechtsdeurwaarder ook een ondernemer. Hij werkt namelijk in opdracht van particulieren, ondernemingen, (semi-)overheidsinstellingen, banken en
advocaten. Laat u dus door de term ‘openbaar ambtenaar’ niet in verwarring brengen. Een gerechtsdeurwaarder spreekt uw taal, weet wat het is om te ondernemen en
denkt pro-actief met u mee.

Naast dit ambtelijke werk zijn gerechtsdeurwaarders ook bevoegd om incassowerkzaamheden uit te voeren. Veel gerechtsdeurwaarders hebben dan ook een eigen incassopraktijk.

 

Gerechtsdeurwaarder inschakelen

 

Gerechtsdeurwaarder en uw incassopraktijk

Van advies over het inrichten van uw facturen, herinneringen en aanmaningen en het maken van een risico-analyse, tot het uit handen nemen van uw volledige
debiteurenbeleid. Van het verzorgen van schriftelijke of telefonische betalingsherinneringen tot en met het uitreiken van de dagvaarding en de uitvoering van het vonnis. Een gerechtsdeurwaarder kan en mag dit allemaal voor u verzorgen.

De kosten voor deze werkzaamheden zullen gerechtsdeurwaarders in eerste instantie proberen te verhalen op uw debiteur.

Een incassobureau zal voor veel van bovenstaande werkzaamheden echter een gerechtsdeurwaarder moeten inschakelen.

Vestiging en beëdiging gerechtsdeurwaarders

Wie tot gerechtsdeurwaarder wil worden benoemd en zijn eigen kantoor wil beginnen, moet tenminste een beëdigd kandidaat-gerechtsdeurwaarder zijn. Daarnaast moet hij of zij een ondernemingsplan indienen, dat wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie van deskundigen.

Om ambtshandelingen te mogen verrichten moet de (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder eerst beëdigd worden door de rechtbank van het arrondissement waar hij of zij gaat
werken.

Deze eisen gelden niet voor een incassobureau.

 

Gerechtsdeurwaarder inschakelen

 

Kwaliteitseisen en toezicht op gerechtsdeurwaarders

Iedere gerechtsdeurwaarder is verplicht lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG stelt kwaliteitseisen aan het werk van
gerechtsdeurwaarders.

Daarnaast zijn gerechtsdeurwaarders verplicht om bijscholing te volgen.

Tot slot staan gerechtsdeurwaarders onder toezicht van het Bureau Financieel Toezicht én zijn zij onderhevig aan tuchtrechtspraak. Het toezicht richt zich op het waarborgen van het maatschappelijk vertrouwen dat de aan gerechtsdeurwaarders toevertrouwde gelden veilig en zeker zijn. Zo zijn deurwaarderskantoren verplicht een derdengeldenrekening te hebben. Op deze rekening staat het geld dat aan een gerechtsdeurwaarder is toevertrouwd. Dit geldt valt buiten een eventueel faillissement van de gerechtsdeurwaarder zelf.

Ook deze eisen gelden niet voor een incassobureau.

Gerechtsdeurwaarder inschakelen?

Gerechtsdeurwaarder inschakelen? Of heeft u een vraag over of een gerechtsdeurwaarder uw zaak kan/mag behandelen? Neem contact op via onderstaand formulier en één van onze gerechtsdeurwaarders neemt spoedig contact met u op.