Waar kunt u allemaal beslag op laten leggen?

Terug

Uw openstaande vordering wordt, ondanks uw herinneringen en aanmaningen, alsmaar niet voldaan. Telefoontjes, e-mails en brieven, vriendelijk of dwingend van toon, halen niets uit. Kortom, het minnelijke incassotraject levert niets op. Dan wordt het wellicht tijd dat de gerechtsdeurwaarder, na verkregen verlof of vonnis, beslag legt op het vermogen van uw debiteur. Maar welke vormen van beslag zijn er? En waar kunt u allemaal beslag op laten leggen?

Conservatoir of executoriaal beslag

De gerechtsdeurwaarder kan ervoor kiezen om voorafgaand aan de gerechtelijke procedure beslag te leggen (conservatoir beslag). Conservatoir beslag bevriest als het ware (een gedeelte van) het vermogen van uw debiteur tijdens de gerechtelijke procedure. U voorkomt daarmee dat uw debiteur tijdens die procedure zijn vermogen laat verdwijnen. Conservatoir beslag blijkt in de praktijk vaak een adequaat middel. Meestal voldoen debiteuren na het leggen van conservatoir beslag de vordering alsnog.

De gerechtsdeurwaarder kan, in overleg met u, echter ook beslissen om eerst de dagvaardingsprocedure te starten en vervolgens met het vonnis in de hand beslag te leggen (executoriaal beslag).

Meer informatie over deze vormen van beslag vindt u hier.

Zowel bij conservatoir beslag als bij executoriaal beslag mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op de vermogensbestanddelen van uw debiteur. Hiermee worden onroerende zaken (zoals huizen of kantoorpanden in eigendom) en roerende zaken (zoals auto’s, kunst en elektronica) bedoeld, maar ook loon en uitkeringen, bankrekeningen, vorderingen en – onder bepaalde voorwaarden – toeslagen.

Beslag op onroerende en roerende zaken

U bent in principe vrij om te kiezen op welke vermogensbestanddelen u beslag laat leggen. Van den Berg de Rie & Uyterlinde bepaalt altijd in overleg met u op welke vermogensbestanddelen beslag wordt gelegd. Onze ervaring is dat als u beslag heeft laten leggen op onroerende of roerende zaken, de meeste debiteuren toch tot betaling overgaan.

Doen zij dat niet, dan zal de gerechtsdeurwaarder in de executiefase overgaan tot de openbare verkoop van deze zaken.

Loonbeslag

Loonbeslag is beslag op (een deel van) het inkomen van uw debiteur. Hieronder vallen zowel het loon als een eventuele uitkering van de debiteur. Als uw gerechtsdeurwaarder loonbeslag heeft gelegd maakt de werkgever of uitkeringsinstantie een gedeelte van het bedrag waar uw debiteur nog recht op heeft over aan de debiteur. Hij of zij kan dat bedrag gebruiken om van te leven. Dit noemen we de beslagvrije voet. De rest van het bedrag maakt de werkgever of uitkeringsinstantie over aan de gerechtsdeurwaarder, totdat uw gehele vordering is voldaan. Werkgevers en uitkeringsinstanties zijn verplicht hieraan mee te werken.

Beslag op toeslagen

Onder voorwaarden kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op toeslagen. Dat kan alleen op:

  • zorgtoeslag als de gerechtsdeurwaarder namens de zorgverzekering optreedt;
  • huurtoeslag als de gerechtsdeurwaarder namens de verhuurder optreedt;
  • kinderopvangtoeslag als de gerechtsdeurwaarder namens de kinderopvang optreedt.

Bankbeslag

Bij bankbeslag wordt er eenmalig beslag gelegd op het gehele banksaldo (spaartegoeden en rekening-courant) van uw debiteur. De bank is verplicht aan het bankbeslag mee te werken.

Het voordeel van bankbeslag ten opzichte van boedelbeslag is dat er beslag wordt gelegd op geld. Er hoeft dus niet eerst iets (executoriaal) verkocht te worden om het te gelde te maken. U krijgt daardoor direct (een deel van uw vordering) betaald. Een nadeel van bankbeslag is dat het gaat om een momentopname: er wordt beslag gelegd op het saldo op dat moment. Als uw vordering na het leggen van bankbeslag nog niet helemaal is voldaan en er komt een nieuw bedrag op de rekening binnen, dan mag uw debiteur dat gewoon gebruiken.

Bij bankbeslag hoeft de gerechtsdeurwaarder geen rekening te houden met de beslagvrije voet. Hij mag volgens de huidige wet in principe beslag leggen op het gehele saldo en hoeft geen leefgeld voor uw debiteur achter te laten.

Als loonbeslag niet (snel genoeg) tot resultaten leidt, gaan in de praktijk daarom veel gerechtsdeurwaarders rond de betaaldatum van het salaris of de uitkering nog wel eens over tot het leggen van bankbeslag. Als zij daarbij geen leefgeld achterlaten leidt dit voor debiteuren vaak tot ongewenste en problematische gevolgen. Zij moeten dan namelijk nieuwe schulden maken om op korte termijn in hun levensonderhoud te voorzien. De rechter heeft onlangs bepaald dat gerechtsdeurwaarders dat niet meer mogen doen. De toenmalige staatssecretaris (Klijnsma) heeft toegezegd dit in een wetsvoorstel te gaan regelen. Tot die tijd kunnen debiteuren zich in een procedure op genoemde uitspraak beroepen.

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Van den Berg de Rie & Uyterlinde doet aan maatschappelijk verantwoord incasseren. Wij vinden namelijk dat doelmatige incasso maatwerk is. Vergist u zich niet: onze aanpak is doortastend, zakelijk en glashelder. Wij gaan in overleg met onze opdrachtgevers voor de beste resultaten voor die opdrachtgevers.

Maar wij gaan ook altijd (eerst) op zoek naar de beste oplossing, mét respect en perspectief voor de schuldenaar. Dat betekent dat wij rekening houden met de beslagvrije voet en in geval van bankbeslag altijd leefgeld zullen achterlaten op de bankrekening van uw debiteur.

Heeft u hier vragen over? Neemt u dan gerust contact met ons op.