Bouwsector gaat gebukt onder wanbetalingen

Terug

Ruim de helft van alle bedrijven in de bouw, bouwmaterialen en machinebouw heeft inmiddels last van wanbetalers. Wanbetalingen zorgen vervolgens voor een vicieuze cirkel, omdat bedrijven die niet betaald krijgen vaak noodgedwongen ook hun eigen betalingen aan leveranciers gaan uitstellen. Een op de acht facturen wordt al volledig afgeschreven.

Daarnaast ondervindt de bouwsector het groeiende probleem dat betalingen bij hen steeds langer uitblijven. Hierdoor komt de liquiditeitspositie steeds meer in het gedrang, die sowieso al onder druk staat vanwege de fors gestegen prijzen van bouwmaterialen. 

Bijna de helft van de bouwbedrijven is nu op zoek naar externe financiering of heeft hun rekening-courantkrediet verlengd. Ook steekt men meer tijd en geld in het binnenhalen van achterstallige facturen. In dit artikel leest u drie tips om betalingsachterstanden of wanbetaling te voorkomen.

Tip 1 Wat te doen bij een bestaande betalingsachterstand?

Controleer als eerste of de betalingstermijn duidelijk op uw factuur is vermeld. Hiermee maakt u duidelijk aan uw klant wanneer uw factuur uiterlijk moet zijn betaald. Kijk in uw algemene voorwaarden welke betalingsvoorwaarden u hanteert en wat de consequenties zijn als de klant niet binnen de gestelde termijn betaalt. Hiermee bent u goed voorbereid om vervolgens de klant te bellen met de vraag wat de reden is van de betalingsachterstand. Zo verkleint u de kans dat uw factuur niet wordt betaald. 

Maak afspraken over een eventuele betalingsregeling en leg deze zwart-op-wit vast. Maak het ook de klant zo makkelijk mogelijk om te betalen, met een online betaalverzoek of iDEAL-link. Op deze manier vergroot u uiteindelijk de kans op een betaalde factuur.

Tip 2 Voorkom betalingsachterstand of wanbetaling

Om betalingsachterstand en wanbetaling te voorkomen is goed debiteurenbeheer een vereiste. Debiteurenbeheer is het hele proces van bestellen, leveren en betalen van een product of dienst. Dat begint met het opstellen van algemene voorwaarden, waarin onder meer uw betalingsvoorwaarden worden benoemd, zoals een aanbetaling bij de eerste order. Ook staat hierin benoemd welke financiële consequenties er zijn als de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt. Voorkom gesteggel over uw dienstverlening – en dus kans op overschrijding van de betalingstermijn – door duidelijk af te spreken wanneer u welke prestatie levert onder welke betalingsconditie. 

Tip 3 Neem een professional in de hand

Debiteurenbeheer is een vak apart. Naast juridische kennis moet men ook de mores kennen in uw branche of sector. Leverings- of betalingsvoorwaarden die wettelijk niet zijn toegestaan zorgen voor juridisch getouwtrek, met alle kosten van dien. Investeer dus uw tijd en geld in een vakkundige ondersteuning bij het opstellen of controleren van uw debiteurenbeheer. Hierdoor voorkomt u betalingsproblemen in de toekomst en kunt u zich bezighouden met waar u goed in bent: ondernemen.