TOA-krediet ter voorkoming van faillissementen

Terug

De overheid heeft het time-out-arrangement (TOA) geïntroduceerd om ondernemers in zwaar weer te ondersteunen bij het voorkomen van een faillissement. De TOA kent een TOA-krediet van maximaal 100.000 euro, speciaal voor mkb-bedrijven die hard zijn getroffen door de coronacrisis en willen herstructureren.

De lening is bedoeld voor een herstart, uitbreiding of aanpassing van je bedrijfsactiviteiten. Voorwaarde is wel dat je gebruikmaakt van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) en dat je bindende afspraken hebt gemaakt met je schuldeisers over terugbetaling van je schulden. De WHOA biedt ondernemers mogelijkheden om te overleven als zij betalingsachterstanden/ schulden hebben opgelopen door corona. Of door beperkende maatregelen die te maken hebben met corona.

Wat is het TOA-krediet?

Het TOA-krediet is een lening van maximaal 100.000 euro, waarvan je maximaal 30% (30.000 euro) als achtergestelde lening kunt krijgen. Dit betekent dat andere schuldeisers of financiers voorgaan op de overheid bij een faillissement. De lening is bedoeld voor werkkapitaal en vaste activa, zoals machines en inventaris. Maar ook voor juridische, gerechtelijke en begeleidingskosten tijdens het WHOA-traject.

Om gebruik te maken van het TOA-krediet moet je:

  • bedrijf in de kern financieel gezond zijn;
  • bindende afspraken gemaakt hebben met je schuldeisers en;
  • gebruikmaken van de WHOA.

Hoe vraag je het TOA-krediet aan?

Je kunt het TOA-krediet aanvragen van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2024 bij Qredits. Qredits voert dit uit voor de overheid. 

Qredits heeft het volgende van je nodig:

  • Een startverklaring WHOA en een bevestiging dat je deze verklaring bij de rechtbank hebt gedeponeerd;
  • Een herstructureringsplan waarin staat hoe jij je bedrijf gaat herstructureren. Inclusief een beschrijving van de financiële haalbaarheid van je plan. Je bedrijf moet namelijk levensvatbaar zijn en een doorstart kunnen maken;
  • Een crediteurenakkoord waarin staat dat je crediteuren akkoord zijn met je aanbod om de schuld bijvoorbeeld gedeeltelijk of later terug te betalen. Het crediteurenakkoord hoeft niet door de rechter bekrachtigd (gehomologeerd) te zijn;
  • Een privébegroting of een aangifte inkomstenbelasting waarmee je inzage geeft in je privésituatie.