Strak op het proces, zacht op de persoon; wat is de juiste tone of voice bij incasso's

Terug

Betaalt een klant niet? Dan heeft u als crediteur natuurlijk alle recht om een klant hierop aan te spreken. Maar u wilt dat niet altijd ten koste laten gaan van uw goede relatie met uw klant.

U spreekt de klant aan om alsnog betaling van de factuur te ontvangen, of om duidelijke afspraken te maken over de termijn waarbinnen de volledige betaling uiterlijk plaatsvindt. Daarnaast is de inzet natuurlijk ook om een tevreden klant te behouden.

De juiste manier om een klant over een achterstallige betaling te benaderen is daarom niet zozeer om de klant te vragen naar de reden waarom hij of zij niet betaalde, maar om te verwijzen naar de betalingsprocessen en -procedures binnen uw organisatie.

Een randvoorwaarde hierbij is wel dat de klant vooraf op de hoogte is van uw betalingstermijnen. Die termijnen kunt u in de overeenkomst of uw algemene voorwaarden vermelden. U dient uw klanten in ieder geval voor het aangaan van een samenwerking hierop te wijzen.

In de communicatie met de klant over de achterstallige betaling, bieden de algemene voorwaarden voldoende juridisch houvast. Hierdoor kunt u zich als bedrijf professioneel op blijven stellen bij uw verzoek om tot betaling over te gaan.

Wij helpen u graag hoe u met bovenstaande het beste kunt omgaan. Er zitten namelijk wel wat juridische haken en ogen aan. Wij overleggen graag met u.