Openstaande facturen binnen creatieve sector mogelijk betaalbaar met behulp van subsidiëring of compensatie

Terug

Heeft u nog openstaande facturen binnen de culturele of creatieve sector? Wellicht raakten de laatste coronamaatregelen niet alleen uw klant, maar indirect ook uw eigen onderneming. Toch kan betaling uiteraard niet uitblijven en dat hoeft vaak ook niet. De specifieke steun voor de culturele en creatieve branche beslaat in totaal nu zo’n 1,8 miljard. Het kan dus zo zijn dat ook uw factuur van eind 2021 of begin 2022 kan worden betaald met behulp van subsidiëring of compensatie.

In het vijfde steunpakket (28 november t/m 8 maart) was € 251,6 miljoen beschikbaar. Onder andere instellingen in de basisinfrastructuur, musea, theaters, (pop)podia, concertzalen en monumentenrestaurateurs maakten hier gebruik van. Maar ook voor hen die niet in aanmerking kwamen voor subsidiëring, zijn compensatieregelingen van kracht. Dat geldt bijvoorbeeld voor zzp’ers, makers en technici.

Staan uw facturen open bij een maker, kunstenaar of andere culturele professional? Zes rijkscultuurfondsen stelden € 15 miljoen beschikbaar voor regelingen omtrent werkbudgetten, beurzen en experimenteel onderzoek. Makers en uitvoerende kunstenaars kunnen daarnaast ook terecht bij het Steunfonds Rechtensector. Hier is zo’n € 10 miljoen aan ondersteuning beschikbaar. Ook auteurs, vertalers, illustratoren en uitgevers hebben recht op compensatie. De Koninklijke Bibliotheek komt hen tegemoet met € 1,5 miljoen.