Oninbare vordering? Zo krijgt u de btw terug

Terug

BTW oninbare vordering terug vragen

Ook als u vooraf de kredietwaardigheid van uw klant heeft gecheckt, goede afspraken heeft gemaakt, duidelijke (digitale) facturen, herinneringen en aanmaningen heeft gestuurd én u uw vordering aan een gerechtsdeurwaarder uit handen heeft gegeven, kan het voorkomen dat uw vordering oninbaar blijkt. Bijvoorbeeld omdat uw klant failliet is of in de WSNP is beland. Ook kunt u op enig moment besluiten dat het openstaande bedrag van uw vordering niet opweegt tegen de tijd, het geld en de moeite die het u kost om hem geïnd te krijgen. Het is in die gevallen belangrijk dat u niet vergeet de btw over uw vordering terug te vragen. Hoe u dat doet leest u in dit artikel.

Btw over oninbare vorderingen

Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u vrij snel daarna de btw over die factuur aangeven én betalen. Als de klant uw factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk betaalt is uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar. Op dat moment heeft u btw betaald die u niet ontvangen heeft. Dit bedrag kunt u terugvragen aan de Belastingdienst.

Wanneer mag u de btw over oninbare vordering terugvragen?

U mag de btw terugvragen op het moment dat het zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw klant failliet is en de curator verwacht dat er geen uitkering aan schuldeisers zal worden gedaan. Of als uw klant onvindbaar blijkt te zijn.

Sinds 1 januari 2017 wordt uw vordering in ieder geval als oninbaar aangemerkt als er 1 jaar is verstreken sinds het moment dat uw uiterste betaaltermijn is verstreken.

Overgangsrecht

Is de betaaldatum van uw factuur verstreken voor 1 januari 2017? En was die vordering vóór 1 januari 2017 nog niet oninbaar? Dan is volgens het overgangsrecht de termijn van een jaar op 1 januari 2017 gestart en wordt de vordering, als u tegen die tijd nog steeds geen betaling heeft ontvangen, op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt.

Komt de oninbaarheid van uw vordering in de loop van 2017 op andere wijze vast te staan, dan kunt u op dat moment al de btw terugvragen.

Hoe vraagt u de btw terug?

Het bedrag dat u wilt terugvragen verwerkt u in de btw-aangifte over het tijdvak waarin uw vordering oninbaar is geworden. U kunt kiezen tussen twee opties:

  • U neemt het terug te vragen btw-bedrag op als aftrekbare voorbelasting;
  • U neemt de oninbare vordering op als negatieve omzet met het daarbij behorende negatieve bedrag aan btw.

Uw klant betaalt alsnog

Als u de btw heeft teruggevraagd en uw debiteur betaalt uw vordering alsnog geheel of gedeeltelijk, dan moet u de btw weer afdragen. U doet dit in het aangiftetijdvak waarin u de (gedeeltelijke) betaling heeft ontvangen.

Van den Berg de Rie & Uyterlinde en oninbare vorderingen

Mocht uw vordering ondanks uw en onze pogingen om hem betaald te krijgen echt oninbaar blijken, dan kunt u uiteraard de btw terugvragen. Als service voor onze klanten biedt Van den Berg de Rie & Uyterlinde nog een bewakingstraject, waarbij wij periodiek controleren of wij uw vordering niet alsnog geïnd kunnen krijgen.

Neemt u voor meer informatie hierover gerust contact met ons op.