Nieuwe WHOA-wet helpt faillissementen te voorkomen

Terug

Nu veel ondernemingen door de coronapandemie hun bedrijfsvoering niet op de gebruikelijke manier kunnen voortzetten, is de verwachting dat meer ondernemingen te maken krijgen met geldproblemen en misschien zelfs met faillissement. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van minister Dekker van Rechtsbescherming kan dit helpen voorkomen. Deze wet maakt het voor ondernemingen makkelijker om een akkoord te bereiken met de schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden.

De WHOA helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan. Met de WHOA kunnen deze bedrijven een doorstart maken (reorganisatie-akkoord) of gecontroleerd stoppen (liquidatie-akkoord). De Kamer van Koophandel heeft hiervoor een routekaart ontwikkeld die een globaal beeld schetst en uitgaat van een positief eindresultaat. Dat betekent: de rechter geeft akkoord aan de voorgestelde schuldenregeling (homologatie). 

TOA-krediet voor kosten WHOA

Houd rekening met kosten als je de WHOA wilt gebruiken. Zo heb je o.a. een advocaat nodig en daarnaast betaal je griffierechten aan de rechtbank. De overheid heeft binnen het time-out-arrangement (TOA) een kredietregeling opgesteld. Het TOA-krediet is een lening van maximaal 100.000 euro, waarvan je maximaal 30% (30.000 euro) als achtergestelde lening kunt krijgen. 

Dit betekent dat andere schuldeisers of financiers voorgaan op de overheid bij een faillissement. De lening is bedoeld voor werkkapitaal en vaste activa, zoals machines en inventaris. Maar ook voor juridische, gerechtelijke en begeleidingskosten tijdens het WHOA-traject.

WHOA-routekaart in 7 stappen

Voorbereiding WHOA

Als je ziet aankomen dat je je schulden straks niet meer kunt betalen, kun je de WHOA gebruiken. Twijfel je daaraan, laat je adviseren door je boekhouder, accountant of advocaat.

Als je hulp nodig hebt bij het traject kun je via een advocaat de rechtbank vragen een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Die kan het akkoord voorbereiden en het traject in gang zetten. Het is aan te raden je vanaf het begin bij te laten staan door een advocaat.

Stap 1: Leg afspraken vast in conceptakkoord

Deponeer kosteloos een verklaring bij de griffie van de rechtbank waarin je aangeeft dat je start met de voorbereiding van een akkoord. Overleg met je schuldeisers en leg de afspraken die jullie maken vast in een conceptakkoord. Verdeel je schuldeisers en aandeelhouders in verschillende klassen op basis van rechten en de afspraken die je met hen wilt maken.

Stap 2: Leg conceptakkoord voor aan schuldeisers

Zorg ervoor dat je schuldeisers en aandeelhouders uiterlijk acht dagen voor de stemming het akkoord kunnen bestuderen.

Er zijn twee procedures:

  1. Een besloten akkoordprocedure 

Deze vindt achter gesloten deuren plaats. Publiciteit kan tot reputatieschade en omzetverlies leiden, wat de kans op een akkoord vermindert.

  1. Een openbare akkoordprocedure

Een openbare procedure moet je inschrijven in het KVK Handelsregister en wordt bekendgemaakt in het insolventieregister.

Stap 3 Organiseer een stemming

Voordat je het akkoord in stemming brengt, kun je de rechtbank vragen het akkoord te controleren. Een advocaat moet hiervoor een verzoek indienen, dat kun je niet zelf.

Je bepaalt zelf op welke manier je schuldeisers en aandeelhouders stemmen. Dat kan fysiek, schriftelijk en met elektronische communicatiemiddelen.

De schuldeisers stemmen per klasse. Ze kunnen alleen ‘Ja, akkoord’ of ‘Nee, niet akkoord’ stemmen.

Stap 4: Deel verslag van stemming

Stel binnen zeven dagen na de stemming een verslag op waarin je de uitkomst van de stemming vermeldt. Deel dit verslag direct met je schuldeisers en aandeelhouders.

In dit verslag moet onder andere staan wie gestemd hebben, welk geldbedrag de schuldeisers tegoed hebben en wat de stemuitslag is.

Stap 5: Advocaat dient homologatieverzoek in bij rechtbank

Een advocaat dient het homologatieverzoek zo snel mogelijk in bij de rechtbank. Je betaalt hiervoor griffiegeld. Je dient ook het verslag in bij de griffie. Dit mag je zelf doen, zonder advocaat. De rechtbank behandelt je verzoek binnen acht tot veertien dagen nadat het ingediend is.

Stap 6: Bezwaarperiode

Alle stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders kunnen tot aan de dag van de zitting een schriftelijk verzoek tot afwijzing van het homologatieverzoek indienen bij de rechtbank.

Stap 7: Uitspraak

Uitspraak rechter: homologatie akkoord.