Nieuwe wettelijke betalingstermijnen per 1 juli 2017

Terug

Nieuwe wettelijke betalingstermijnen per 1 juli 2017

Sinds 1 juli 2017 zijn de mogelijkheden voor grote bedrijven om een onredelijk lange betalingstermijn af te dwingen beperkt. Dit is goed nieuws voor zzp’ers en het MKB. Tot 1 juli konden grote ondernemingen, die producten of diensten afnamen van een kleine onderneming, namelijk betalingstermijnen afdwingen van langer dan 60 dagen. Daardoor konden die kleinere ondernemingen in financiële moeilijkheden komen. Zulke lange betalingstermijnen mogen nu niet meer.

Wat staat er in de nieuwe wet?

In de nieuwe wet is bepaald dat bij overeenkomsten tussen een kleine of middelgrote schuldeiser en een grote debiteur, die een rechtspersoon is, een maximale betalingstermijn van 60 dagen geldt. Wordt, bijvoorbeeld onder druk van die grote klant, toch een langere betalingstermijn afgesproken? Dan is die afspraak nietig en geldt automatisch een betalingstermijn van 30 dagen.

Wat is een kleine of middelgrote schuldeiser?

Een schuldeiser is klein of middelgroot als hij in twee opeenvolgende jaren voldoet aan minimaal twee van de hiernavolgende drie vereisten:

  • De waarde van de activa op de balans bedraagt niet meer dan € 20.000.000,-.
  • De netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 40.000.000,-·
  • Het gemiddelde aantal werknemers over het boekjaar is minder dan 250.

U ziet: klein is hier nogal relatief. Zo zal het merendeel van het MKB een ‘kleine’ onderneming zijn in de zin van deze wet.

Wat is een grote debiteur?

Om als ‘groot’ te worden aangemerkt, dient de debiteur aan ten minste twee van de drie onderstaande criteria te voldoen:

  • De waarde van de activa op de balans is groter dan € 20.000.000,-.
  • De netto-omzet over het boekjaar is groter dan € 40.000.000,-·
  • Het gemiddelde aantal werknemers over het boekjaar is minder dan 250.

Hoe zit het met uw bestaande contracten?

Overeenkomsten die u na 1 juli 2017 aangaat moeten in overeenstemming zijn met de nieuwe wetgeving. Voor al bestaande overeenkomsten geldt een overgangstermijn van één jaar. Dat betekent dat uw reeds bestaande contracten vanaf 1 juli 2018 aangepast moeten zijn aan de nieuwe wetgeving.

Welke afspraken kunt u nog wel maken?

Bent u beiden ‘groot’ of beiden ‘klein’? Dan mag u nog steeds een betalingstermijn van langer dan 60 dagen overeenkomen. Deze termijn mag niet onredelijk lang uitpakken voor de schuldeiser.

Doet u zaken met een overheidsinstantie? Dan geldt in principe een uiterste betalingstermijn van 30 dagen. In bijzondere omstandigheden kan een langere termijn worden afgesproken, maar deze termijn mag nooit langer zijn dan 60 dagen.

Heeft u geen betalingstermijn opgenomen in uw overeenkomst? Dan geldt automatisch de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Is er na 30 dagen nog niet betaald? Dan mag u daarna ook de wettelijke handelsrente in rekening brengen. Op dit moment is de handelsrente 8% per jaar.

Heeft u vragen over uw betalingstermijnen en/of lopende contracten? Wilt u uw betalingstermijnen terugdringen? Of wilt u uw facturen op een klantvriendelijke manier geïncasseerd krijgen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Van den Berg de Rie & Uyterlinde.