MKB'ers krijgen Meldpunt Achterstallige Betalingen

Terug

Het ministerie van Economische Zaken wil al langer dat grootbedrijven de rekeningen van hun mkb-leveranciers sneller gaan betalen. Hiervoor is een wetswijziging in voorbereiding die gaat bepalen dat de wettelijke betaaltermijn van 60 naar 30 dagen gaat. Het Meldpunt Achterstallige Betalingen moet de staatssecretaris daarnaast inzicht geven in hoe vaak grootbedrijven hun betaaltermijnen overschrijden. Daarmee kan ook worden bepaald of naast de wetswijziging nog onafhankelijk toezicht nodig is. Mkb’ers kunnen een jaar lang anoniem melding maken van grote ondernemingen die in overtreding zijn.

Mkb’ers kunnen sinds eind januari bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) melden dat grootbedrijven zich niet aan een afgesproken betaaltermijn houden. Nu geldt nog een maximale wettelijke betaaltermijn van zestig dagen. De uitkomsten van de evaluatie van de huidige Wet betaaltermijnen grote bedrijven zijn vorig jaar al naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit die evaluatie bleek dat betalingen steeds minder snel plaatsvinden.

Meldpunt eerste stap naar onafhankelijk toezicht

“Het later betalen van rekeningen kan al problemen opleveren als het goed gaat met de economie, maar is zeker nu in de huidige economische periode door de coronacrisis écht onwenselijk. Veel zzp’ers en mkb’ers komen in de knel als ze te lang op hun geld moeten wachten. Voor hen is het vaak moeilijk om de naleving van overeengekomen betaaltermijnen zelf af te dwingen. Met dit meldpunt zetten we een eerste stap naar onafhankelijk toezicht op de naleving van de betaaltermijnen”, aldus staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat).

De ACM heeft bepaald dat er sprake is van een grootbedrijf als grote bedrijven bezittingen hebben die bij elkaar meer dan 20 miljoen euro waard zijn, of jaarlijks een omzet draaien van minimaal 40 miljoen euro of meer dan 250 werknemers in dienst hebben. Als bedrijven aan minimaal twee van deze voorwaarden voldoen, behoren zij volgens de ACM tot de categorie grootbedrijf.