Mag je als woningcorporatie de borg verrekenen?

Terug

Borg verrekenen bij huurders. Hoe zit dat precies?

Voor veel sociale huurwoningen wordt tegenwoordig geen borg meer gevraagd. Maar in de vrije sector gebeurt het nog wel. Als de huurovereenkomst met uw huurder dan is geëindigd en de huurwoning is opgeleverd, moet u als woningcorporatie de betaalde waarborgsom terugbetalen. Misschien heeft u nog wel een en ander te verrekenen met de huurder. En wilt u de waarborgsom daarvoor gebruiken. Wanneer is dat toegestaan?

Schade en herstelwerkzaamheden

Een belangrijke verrekenpost is schade. Schade aan de woning door ouderdom of slijtage komen echter voor uw rekening. De kosten voor de herstelwerkzaamheden kunt u dus niet met de waarborgsom verrekenen.

Andere schade kunt u wel verrekenen. Het gaat dan om schade die nog niet bestond bij aanvang van de huurperiode en niet is veroorzaakt door ouderdom of slijtage. Voorwaarden daarbij zijn:

  • bij aanvang van de huur is een incheckrapport of aanvangsstaat gemaakt van de huurwoning
  • bij de vooroplevering hebt u een uitcheckrapport of een lijst met de door de huurder veroorzaakte gebreken gemaakt
  • u hebt de huurder een redelijke termijn gegeven om die gebreken te herstellen

Heeft de huurder nagelaten die gebreken te herstellen? Dan kunt u de herstelwerkzaamheden zelf laten uitvoeren. U hoeft de ex-huurder daarvoor niet eerst in gebreke te stellen. De kosten voor de herstelwerkzaamheden kunt u verrekenen met de waarborgsom.

Huurachterstand

U mag de waarborgsom ook verrekenen met een opgebouwde huurachterstand. Het is goed om dit in de huurovereenkomst vast te leggen. Maar ook als u dat niet heeft gedaan mag u de borg verrekenen. Voorwaarde is dan wel dat de openstaande huur opeisbaar is.

Advies nodig?

Van den Berg De Rie & Uyterlinde verzorgt al ruim 25 jaar de incasso van huurachterstanden voor vele woningcorporaties. Onze specialistische incassoteams hebben veel ervaring met huurincasso, kennen de specifieke wet- en regelgeving én weten wat er speelt in de branche. Wij kunnen u bij uw debiteurenbeleid ondersteunen, maar wij nemen indien gewenst ook het hele incassotraject over. Dat doen wij maatschappelijk verantwoord, waarbij onze aanpak erop is gericht om ontruimingen zo veel mogelijk te voorkomen.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.