Liquiditeitsprognose belangrijk bij debiteurenbeheer

Terug

Ondanks de verschillende vormen van overheidssteun die ondernemers moet helpen de coronacrisis door te komen, bouwen veel ondernemers nu schulden op die straks na de crisis moeten worden afgelost. De overheid werkt weliswaar met versoepelde terugbetalingsregelingen, maar er moet straks toch voldoende liquiditeit worden gegenereerd om enerzijds deze schulden weer terug te betalen en anderzijds de onderneming weer financieel gezond te maken. Vooral ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben hiermee te maken.  

Om straks aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, is het dus zaak dat je onderneming voldoende cash gaat genereren. Dat betekent dat je als ondernemer je kasstroom goed moet gaan plannen en organiseren. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar de praktijk is weerbarstig: het maken van een liquiditeitsprognose vraagt om meer kennis dan enkel te kijken naar omzet en kosten. 

Liquiditeitsprognose

Met een liquiditeitsprognose breng je de inkomende en uitgaande geldstromen van jouw bedrijf in kaart. Deze prognose kun je het hele jaar door gebruiken als reflectiemateriaal, om bij te houden hoe het met je onderneming gaat. Gebruikelijk is het om inkomsten en uitgaven te verdelen in drie onderdelen: 

  1. Normale bedrijfsactiviteiten;
  2. Geld uit investeringen;
  3. Geld uit financiering. 

Door de verschillende inkomende en uitgaande stromen bij elkaar op te tellen, kom je tot de totale cashpositie en cashflow die je de komende tijd mag verwachten. De liquiditeitsprognose is een belangrijk onderdeel van je totale financiële planning. Niet alleen handig voor jezelf, maar ook voor de bank en je stakeholders.

Debiteurenbeheer

Heeft jouw bedrijf zelf een flink aantal onbetaalde facturen? Rekeningen die niet worden betaald dragen bij aan een negatieve invloed op de liquiditeit van je bedrijf. Zij vormen een gevaar voor de financiële gezondheid van je onderneming. Voorkom dus dat je je eigen kortlopende schulden niet meer kunt betalen als gevolg van te veel openstaande facturen. Met strak debiteurenbeheer houd je een stevige vinger aan je financiële pols.