De laatste-kans-overeenkomst na een ontruimingsvonnis

Terug

Wat is een laatste-kans-overeenkomst

De laatste jaren daalt het aantal ontruimingen van huurwoningen fors. Woningcorporaties zijn namelijk veel meer aandacht gaan schenken aan huurders met een huurschuld. Daardoor wordt steeds vaker in een vroeg stadium een oplossing gevonden. Maar ook na een ontruimingsvonnis doen woningcorporaties en gerechtsdeurwaarders tegenwoordig meer om de daadwerkelijke ontruiming te voorkomen. Daarbij wordt onder meer de laatste-kans-overeenkomst ingezet. Maar wat is dat precies? En hoe regelt u dat (goed)?

Wat is een laatste-kans-overeenkomst?

In de meeste gevallen wordt een vonnis waarin ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming is toegewezen ook daadwerkelijk ten uitvoer gelegd. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij een woningcorporatie besluit om het vonnis nog niet ten uitvoer te leggen en de ex-huurder nog een laatste kans te geven. Partijen spreken dan af dat zolang de ex-huurder gedurende een afgesproken periode de afspraken nakomt, het ontruimingsvonnis niet ten uitvoer wordt gelegd. Komt de huurder die afspraken alsnog niet na? Dan zal de woningcorporatie de gerechtsdeurwaarder de opdracht geven de woning alsnog op basis van het vonnis te ontruimen.

Een dergelijke overeenkomst wordt een laatste-kans-overeenkomst, of gebruiksovereenkomst genoemd. Een laatste-kans-overeenkomst is overigens een gunst, geen recht waarop een ex-huurder zich kan beroepen.

Een laatste-kans-overeenkomst is geen huurovereenkomst

Als er een ontruimingsvonnis wordt gewezen ontbindt de kantonrechter ook altijd de huurovereenkomst. Er is dan dus geen huurovereenkomst meer. De laatste-kans-overeenkomst is ook geen nieuwe huurovereenkomst, maar een zelfstandige overeenkomst. De ex-huurder betaalt geen huur, maar een maandelijkse gebruiks- of schadevergoeding.

Hoe regelt u het?

Omdat de laatste-kans-overeenkomst een gunst is moet u zogenaamd laatste-kans-beleid ontwikkelen en vastleggen. Uw medewerkers weten dan wanneer zij een laatste-kans-overeenkomst kunnen toepassen.

Daarnaast is het belangrijk om de afspraken met uw ex-huurder duidelijk schriftelijk vast te leggen. Daarbij moet u uitdrukkelijk vermelden dat het niet de bedoeling is om een nieuwe huurovereenkomst te sluiten. Doet u dat niet? Dan kunt u, als de huurder zijn afspraken weer niet nakomt, het ontruimingsvonnis niet gebruiken en moet u opnieuw de stap naar de kantonrechter maken.

Als u dat wilt adviseert Van den Berg de Rie & Uyterlinde u graag over uw laatste-kans-beleid en -overeenkomst(en).

Betrek ook andere partijen bij de laatste-kans-overeenkomst

Veel woningcorporaties en gerechtsdeurwaarders werken bij hun laatste-kans-beleid al samen met gemeenten, (NVVK-)schuldhulpverleners en bewindvoerders. Bij sommige woningcorporaties wordt de huurder bijvoorbeeld na het ontruimingsvonnis eerst doorverwezen naar een bewindvoerder. Als de huurder akkoord gaat met beschermingsbewind, wordt er een laatste-kans-overeenkomst gesloten. De bewindvoerder krijgt vervolgens de kans om de financiële situatie te stabiliseren, waarbij de huurder in zijn of haar woning kan blijven.

Het kan geen kwaad om in de laatste-kans-overeenkomst als voorwaarde vast te leggen dat de ex-huurder meewerkt, en blijft meewerken, aan dit soort hulp en begeleiding. De ex-huurder beseft dan wellicht beter dat het echt zijn of haar laatste kans is. En het geeft u de mogelijkheid om, als de ex-huurder de voorwaarden niet nakomt, de woning alsnog te laten ontruimen.

Advies nodig?

Van den Berg De Rie & Uyterlinde verzorgt al ruim 25 jaar de incasso van huurachterstanden voor vele woningcorporaties. Onze specialistische incassoteams hebben veel ervaring met huurincasso, kennen de specifieke wet- en regelgeving én weten wat er speelt in de branche. Wij kunnen u bij uw debiteurenbeleid ondersteunen, maar wij nemen indien gewenst ook het hele incassotraject over. Dat doen wij maatschappelijk verantwoord, waarbij onze aanpak erop is gericht om ontruimingen zo veel mogelijk te voorkomen.

Heeft u vragen over een ontruimingsprocedure, of de laatste-kans-overeenkomst? Neem dan gerust contact met ons op.