In verzuim zijn: wat is dat?

Terug

De term in verzuim zijn heeft u vast wel eens voorbij horen komen. Het is een begrip uit de wet en komt er kort gezegd op neer dat als iemand een factuur niet tijdig betaalt, deze persoon in verzuim is, omdat er nog een financiële verplichting open staat. Hieronder leggen we iets genuanceerder uit wat in verzuim zijn betekent en wat u als schuldeiser in dat geval te doen staat.

Wanneer stelt u een debiteur in verzuim

Heeft u een debiteur die de factuur niet betaald heeft, terwijl de termijn daarvoor al is verstreken? Dan kunt u de schuldenaar laten weten dat deze in verzuim is. Wilt u de openstaande financiële verplichtingen van uw debiteur opschorten of nakoming eisen? Dan is het niet nodig om de debiteur te laten weten dat deze in verzuim is.

Als u de overeenkomst met uw schuldeiser wilt ontbinden en/of een schadevergoeding wilt eisen van de debiteur, dan moet u deze debiteur in gebreke stellen. U stuurt dan een schriftelijke aanmaning, waarin u een redelijke termijn noemt om de financiële verplichting alsnog na te komen. Laat de schuldenaar dit na, dan is de schuldenaar in verzuim.

Geen verzuim vereist

Als de schuldenaar de financiële verplichtingen ook in de toekomst in geen geval kan nakomen, dan is er meestal geen verzuim meer nodig. Een redelijke termijn stellen is dan dus ook niet nodig.

Twijfelt u of uw debiteur in verzuim is of niet? Wij denken graag met u mee voordat u verdere acties onderneemt om de factuur alsnog voldaan te krijgen en/of schadevergoeding te eisen. Neem gerust contact met ons op.