Hoe werkt een beslaglegging?

Terug

Beslag leggen, hoe doe je dat?

Beslaglegging is een ingrijpende maatregel. De goederen van uw debiteur worden meegenomen, hij ontvangt een periode minder loon of uitkering, of hij kan niet meer bij het geld op zijn bankrekening. Om deze reden is  beslaglegging in Nederland met de nodige wettelijke waarborgen omkleedt. Hoe werkt een beslaglegging eigenlijk? Van den Berg de Rie & Uyterlinde legt uit.

Wie mag er beslag leggen?

In Nederland mag alleen de gerechtsdeurwaarder beslag leggen. Beslaglegging is als het ware het monopolie van de gerechtsdeurwaarder. Ook advocatenkantoren en incassobureaus moeten een gerechtsdeurwaarder inschakelen om beslag te laten leggen.

Een gerechtsdeurwaarder kan echter niet zomaar overgaan tot beslaglegging. Hij moet daarvoor een zogenaamde ‘executoriale titel’ hebben. Dat wil zeggen dat hij een vonnis of een dwangbevel moet hebben voordat hij overgaat tot beslaglegging.

Qua werkwijze maken we onderscheid tussen conservatoir en executoriaal beslag.

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag noemen we ook wel bewarend beslag. Hiervan is sprake als de gerechtsdeurwaarder voorafgaand aan de gerechtelijke procedure beslag legt. Hiermee bevriest de gerechtsdeurwaarder als het ware (een gedeelte van) het vermogen van uw debiteur, in afwachting van de uitkomst van de gerechtelijke procedure. Daarmee voorkomt de gerechtsdeurwaarder dat uw debiteur tijdens de procedure zijn vermogen laat verdwijnen.

Om conservatoir beslag te kunnen leggen heeft de gerechtsdeurwaarder vooraf toestemming van de voorzieningenrechter nodig. Deze toestemming noemen we verlof. Om verlof te krijgen moet u bij de voorzieningenrechter een verzoekschrift indienen. Dit verzoekschrift moet zijn voorzien van de juiste documentatie, zoals kopieën van overeenkomsten, facturen en aanmaningen. Ook moet worden aangeven waarop u beslag wilt laten leggen. Van den Berg de Rie en Uyterlinde maakt een dergelijk verzoekschrift graag voor u in orde.

De voorzieningenrechter doet vervolgens summier onderzoek, op basis van uw stukken. Uw debiteur wordt daarbij meestal niet gehoord, om te voorkomen dat hij de goederen of het geld laat verdwijnen. Vaak wordt het verzoek snel toegewezen.

Vervolgens gaat de gerechtsdeurwaarder over tot de beslaglegging, bij uw debiteur of onder een derde. In principe kan hij beslag leggen op alle vermogensbestanddelen van uw debiteur.

Als de gerechtsdeurwaarder conservatoir beslag heeft gelegd moet u in de meeste gevallen binnen veertien dagen de gerechtelijke procedure starten. Doet u dit niet? Dan vervalt het beslag. Als u dat wel doet geldt het conservatoir beslag totdat er een executoriale titel is. Krijgt u in de gerechtelijke procedure gelijk? Dan gaat het conservatoir beslag over in executoriaal beslag.

Is uw debiteur het niet eens met het conservatoir beslag? Dan kan hij de voorzieningenrechter vragen het beslag op te heffen. Dit zal de voorzieningenrechter alleen doen als er fouten zijn gemaakt bij de beslaglegging, het beslag onnodig blijkt te zijn of als er alsnog zekerheid tot betaling is gesteld.

Executoriaal beslag

Conservatoir beslag kan na de gerechtelijke procedure overgaan in executoriaal beslag, maar u kunt er ook voor kiezen om pas na de procedure (executoriaal) beslag te laten leggen. Executoriaal beslag is beslaglegging op grond van een rechterlijke uitspraak. De gerechtsdeurwaarder moet, voordat hij beslag mag leggen, uw debiteur eerst op de hoogte stellen van het vonnis. Dit wordt de betekening genoemd. Daarnaast moet de gerechtsdeurwaarder uw debiteur nog een (korte) periode gunnen om uw vordering te voldoen. Doet hij dat niet? Dan gaat de gerechtsdeurwaarder over tot beslaglegging.

Stelt uw debiteur hoger beroep in? Dan kan er vaak toch beslag worden gelegd. De meeste vonnissen worden namelijk ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaard. Dat betekent dat uw debiteur ondanks het hoger beroep toch moet betalen. Soms wordt een vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard. De gerechtsdeurwaarder kan dan toch beslag leggen. Als uw debiteur daarna hoger beroep instelt moet de gerechtsdeurwaarder het beslag opschorten.

Ook bij executoriale beslaglegging mag de gerechtsdeurwaarder kiezen op welke vermogensbestanddelen hij beslag legt. Als uw debiteur uw vordering na de beslaglegging alsnog niet voldoet zal de gerechtsdeurwaarder de beslagen goederen eerst (laten) verkopen op een executieveiling. Uit de opbrengst van deze veiling worden de kosten van de executie en uw vordering betaald. Als u beslag heeft laten leggen op banktegoeden of het loon van uw debiteur zal de bank respectievelijk de werkgever het beslagen bedrag onder bepaalde voorwaarden overmaken aan de gerechtsdeurwaarder.

Beslaglegging na een dwangbevel

Beslaglegging na een dwangbevel is alleen mogelijk als de schuldeiser een overheidsinstantie is. In dat geval komt de rechter er niet aan te pas. Het dwangbevel geldt als executoriale titel.

Advies over beslag leggen?

Van den Berg de Rie & Uyterlinde helpt u graag bij het innen van uw openstaande vorderingen. Als er beslag gelegd moet worden bepalen wij altijd in overleg met u wanneer en waarop beslag wordt gelegd. Daarbij adviseren wij u altijd over uw kansen en risico’s, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Wilt u dat wij beslag leggen? Dan nemen wij u het gehele traject uit handen. De kosten zullen wij daarbij primair op uw debiteur verhalen. Neemt u gerust contact met ons op.