Hoe voorkomt u als woningcorporatie een ontruiming?

Terug

Een ontruiming voorkomen als woningcorporatie?

Als woningcorporatie heeft u regelmatig te maken met huurders met een fikse huurachterstand. Vaak hebben deze huurders als gevolg van omstandigheden meerdere betalingsachterstanden. Dan kunnen de financiële problemen snel oplopen. Het laatste dat u in zo’n geval eigenlijk wilt is ontruimen en de huurder op straat zetten. Wat kunt u doen om dat te voorkomen?

Zoek persoonlijk contact

Mensen met schulden steken vaak de kop in het zand. Brieven, herinneringen en aanmaningen gaan ongeopend in een la, of de prullenbak. E-mails worden niet gelezen, laat staan beantwoord. Het is dus goed als u (ook) persoonlijk contact met uw huurder zoekt, en blijft zoeken. Dat maakt de kans op een oplossing groter.

Stuur dus niet alleen brieven en e-mails, maar begin vrij snel met sms-en, whatsappen, en bellen. Daarnaast is het belangrijk dat u in het kader van de vroegsignalering snel start met het afleggen van (extra) huisbezoeken. Als u de huurder kent en weet wat de oorzaak is van zijn of haar (financiële) problemen, kunt u passende hulp bieden en meedenken over oplossingen. Bijkomend voordeel daarvan is dat als de huurder ziet dat u het er niet in eerste instantie om te doen is om te ontruimen, hij of zij u zal vertrouwen en de hulp ook eerder zal toelaten.

Gebruik begrijpelijke taal

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat 50% van de mensen met ernstige schuldenproblematiek laaggeletterd is. Dat betekent dat áls zij al brieven of e-mails openen, zij meestal niet snappen wat er staat. En dus niet reageren, laat staan in actie komen.

Het is dus belangrijk dat al uw correspondentie duidelijk en helder is geformuleerd. Maak daarbij ook gebruik van symbolen en plaatjes, die zijn makkelijker te verwerken dan tekst. Stuur in uw digitale communicatie ook een digitale betaallink mee, daarmee maakt u het makkelijker om snel te betalen.

Als u met uw huurder praat, zijn veel van de onderwerpen voor u waarschijnlijk gesneden koek. Het gebruik van jargon en moeilijke begrippen ligt dan op de loer. Gebruik tijdens een gesprek dan ook zo veel mogelijk begrijpelijke taal en observeer de huurder. Begrijpt hij wat ik zeg? Begrijpt hij wat de gevolgen zijn? Zo niet, leg dan meer uit.

Bied huurders een keuze

Het is goed om huurders bij het voldoen van de huurachterstand een keuze te bieden. Natuurlijk moet de huurachterstand uiteindelijk betaald worden. Maar denk wel mee over oplossingen, waarbij de uitkomst zowel voor u als voor de huurder acceptabel is. Reageer ook met empathie op voorstellen die de huurder zelf doet. Vaak moet een huurder schroom overwinnen om zelf met een voorstel te komen. Als u dat meteen afwijst werkt dit slecht voor de motivatie.

Verwijs door naar hulpverleningsinstanties

Uit onderzoek blijkt dat mensen met langdurige schulden door de stress vaak niet meer helder kunnen nadenken. Daarom is het belangrijk om huurders met serieuze schuldenproblematiek aandacht en een luisterend oor te bieden. U kunt deze huurders bovendien naar de volgende instanties verwijzen voor hulp:

Ook is er veel informatie te vinden op internet:

Is uw inschatting dat deze huurders er (tijdelijk) zelf niet meer uitkomen? Dan kunt u ook aansturen op bewindvoering.

Schakel een gerechtsdeurwaarder in

Als al uw inspanningen niets opleveren, of als u te maken krijgt met onwillige huurders, rest u uiteindelijk niets anders dan uw vordering uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder. Blijft de huurder in deze fase toch contact met u opnemen? Verwijs hem of haar dan door naar de gerechtsdeurwaarder. Daarmee maakt u de huurder duidelijk dat het u menens is en de huurder en met de gerechtsdeurwaarder moet zien uit te komen.

Uiteraard zal ook de gerechtsdeurwaarder eerst alles in het werk stellen om contact met uw huurder te krijgen, hem of haar te motiveren om in actie te komen en een betalingsregeling voor elkaar te krijgen. Lukt dat niet? Dan volgt een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter. Ook na het vonnis zal een gerechtsdeurwaarder samen met u en de huurder proberen om een ontruiming te voorkomen.

Advies nodig?

Van den Berg De Rie & Uyterlinde verzorgt al ruim 25 jaar de incasso van huurachterstanden voor vele woningcorporaties. Wij kunnen u bij uw debiteurenbeleid ondersteunen, maar wij nemen indien gewenst ook het hele incassotraject over.

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Van den Berg De Rie & Uyterlinde hecht eraan om huurachterstanden maatschappelijk verantwoord te incasseren. Onze incasso-aanpak is erop gericht om samen met u en de huurder de huurachterstand zo efficiënt mogelijk terug te dringen. Daarbij staat persoonlijke communicatie met de huurder voorop en houden wij oog voor sociale aspecten. Wij proberen ontruimingen zo veel mogelijk te voorkomen. Daarbij werken wij samen met gemeenten, bewindvoerders en (NVVK-)schuldhulpverleners.

Is een ontruiming onvermijdelijk? Dan doen wij dat doortastend en professioneel, maar mét oog voor de huurder. Neem dus gerust contact met ons op.