Hoe treft u een betalingsregeling met uw debiteur?

Terug

Hoe gaat u om met verzoeken om uitstel van betaling of betaling in termijnen?

Is het verstandig om een betalingsregeling met uw debiteur te treffen? Wat zijn de voorwaarden daarbij en hoe legt u die vast? Wie heeft binnen uw bedrijf welke beslissingsbevoegdheid?

Elke ondernemer krijgt tegenwoordig te maken met onbetaalde facturen, en dus ook met verzoeken om een betalingsregeling. Van den Berg de Rie & Uyterlinde vertelt u graag waar u op moet letten.

 

Wat is een betalingsregeling?

Een betalingsregeling is juridisch gezien een overeenkomst, waarin u met uw debiteur afspraken maakt over de hoogte van de schuld en hoe en wanneer uw debiteur die schuld gaat inlossen. Ook regelt u in de betalingsregeling wat er gebeurt als uw debiteur zijn of haar schuld niet (helemaal) inlost, of een termijn mist.

Deze overeenkomst is vormvrij. Dit betekent dat u een betalingsregeling niet alleen schriftelijk, maar ook mondeling kan afspreken. Vanzelfsprekend adviseert Van den Berg de Rie & Uyterlinde om mondeling gemaakte afspraken ook altijd schriftelijk te bevestigen.

Beleid betalingsregelingen

Het is belangrijk om vooraf, voordat het eerste verzoek u bereikt en u moet improviseren, na te denken of u überhaupt bereid bent om een betalingsregeling te accepteren. Dit draagt namelijk ook bij aan uw bewustzijn over de geldstromen in uw bedrijf. Kunt u het risico op wanbetaling dragen? Zo ja, hoe lang en tot welk bedrag? En als u bereid bent een betalingsregeling te treffen, denkt u dan ook eens na over de volgende vragen:

  • Wie is binnen uw bedrijf bevoegd om beslissingen te nemen en afspraken te maken over verzoeken om uitstel?
  • Tot welke termijn bent u bereid om uitstel te verlenen, zonder extra kosten of rente te berekenen?
  • Tot welke termijn accepteert u uitstel van betaling zonder schriftelijke bevestiging? In welke gevallen bevestigt u de gemaakte afspraken zelf aan de klant en in welke gevallen verlangt u een bevestiging van de gemaakte afspraken door de klant?

Van den Berg de Rie & Uyterlinde adviseert u graag over het beleid en de afspraken die u met uw debiteuren kunt maken.

Vastleggen van een betalingsregeling

De wijze waarop u de betalingsregeling opstelt en vastlegt is in veel opzichten afhankelijk van wat u inhoudelijk met uw klant afspreekt. Vanzelfsprekend hoeft u bij uitstel van enkele dagen of een week, of bij een kleiner bedrag, veel minder aandacht aan uw risico’s en formalisering te besteden dan bij een betalingsregeling voor een groter bedrag of een regeling die zich uitstrekt over een langere periode.

In het eerste geval kunt u, op basis van het eerder door u geformuleerde beleid, prima zelf afspraken maken. Leg ze wel altijd schriftelijk vast, zodat er geen discussie kan ontstaan over wat er precies is afgesproken. Spreek de data af waarop de termijnbetalingen in uw bezit zullen zijn. Dus niet dat “volgende week” betaald zal worden en al zeker niet “zo spoedig mogelijk daarna”. Spreek bovendien af dat de regeling komt te vervallen en de gehele vordering weer ineens opeisbaar wordt als één van de termijnen niet volledig of niet op tijd wordt betaald.

In het laatste geval komen ook vragen aan de orde over:

  • rente-bedingen
  • opeisbaarheid
  • veranderde omstandigheden
  • gevolgen van niet tijdige betaling van een van de termijnen
  • onderscheid tussen afspraken met een bedrijf of met een consument
  • …. en meer

Omdat in dit soort gevallen geen situatie hetzelfde is, het risico dat u loopt vaak ook groter is én u te maken krijgt met veel administratieve rompslomp, adviseren wij u in deze gevallen altijd vooraf contact op te nemen met Van den Berg de Rie & Uyterlinde.

Wees terughoudend met betalingsregelingen

U bent wettelijk niet verplicht om een betalingsregeling te treffen. Een betalingsregeling kost u veel administratief werk en is voor u ook niet zonder risico’s. Uit de praktijk blijkt namelijk dat een betalingsregeling vaak uitstel van executie is. Tref dus alleen een betalingsregeling met uw debiteur als u vertrouwen heeft in zijn of haar kredietwaardigheid. Zo zorgt u ervoor dat u zelf niet het slachtoffer wordt van de coulance die u uw klanten verleent.

Wilt u meer informatie over betalingsregelingen? Of komt uw debiteur de gemaakte afspraken niet na? Neemt u dan contact op met Van den Berg de Rie & Uyterlinde.