Een klant is en blijft een klant (?), ook al zijn er betalingsproblemen

Terug

In relaties met klanten bent u als leverancier altijd klantvriendelijk. Daarnaast zorgt u ervoor dat de verwachtingen op basis van de overeenkomst helder zijn voor alle betrokken partijen. Dit geldt voor de te leveren goederen en/of diensten en voor de betaling hiervan.

Heeft een van uw klanten betalingsproblemen, maar wilt u de klantrelatie niet beschadigen? Dan stelt u zich professioneel op. Gaat u een klant hierop aanspreken? Zorg ervoor dat u niet boos wordt en zo veel mogelijk de waarom-vraag vermijdt. Met deze zakelijke houding vergroot u de kans op een snellere betaling en een blijvende klantrelatie.

Om in deze situatie toch snel betaalt te krijgen, kunt u het best gezamenlijk naar een passende oplossing zoeken. Wellicht is betalen in termijnen een goed idee? Leg de betalingsafspraken die jullie maken dan schriftelijk vast en stuur ze naar de klant. Dit zorgt voor helderheid en voorkomt discussie achteraf. Wij adviseren u wel om de termijnen kort te houden.

Houdt de klant zich toch niet aan de gemaakte afspraken? Neem dan contact met ons op. Wij overleggen graag met u voor het vervolg.