Duidelijke overeenkomsten maken is de basis van een gezond debiteurenbeleid

Terug

Om de kans op een zo soepel mogelijke betaling te ontvangen van jouw debiteuren, is het van groot belang dat er vooraf duidelijke afspraken gemaakt zijn. Maar hoe pak je dit het best aan?

Zet de overeenkomst op papier

Juridisch gezien is een mondelinge overeenkomst rechtsgeldig, maar om misverstanden te voorkomen, is een schriftelijke overeenkomst altijd aan te raden. Op deze manier kun je bij een eventueel misverstand (over de prijs en/ of inhoud van de afgesproken goederen/ diensten) altijd wijzen op de afspraken die zwart op wit staan. Daarbij geldt uiteraard: hoe duidelijker de afspraken vermeldt zijn, hoe kleiner de kans op een misverstand is. Een duidelijke overeenkomst bevat in ieder geval:

  • De naam en adresgegevens van beide partijen
  • Een omschrijving van de te leveren goederen en/ of diensten
  • De prijs van deze goederen en/ of diensten (inclusief BTW-percentages)
  • De betalingstermijn
  • De leveringstermijn
  • Eventuele bijzonderheden en/ of aanvullende voorwaarden
  • Een verwijzing naar de toepasselijke algemene voorwaarden èn dat die ter hand zijn gesteld

Hierbij is het natuurlijk van belang dat de betaling- en leveringstermijnen in de overeenkomst hetzelfde zijn als hoe ze in de algemene voorwaarden (en op de factuur) vermeldt zijn. 

Zorg altijd voor een handtekening

Het klinkt logisch, maar gaat in de praktijk nog wel eens fout: begin niet met het aanleveren van de goederen en/ of diensten, voordat er iemand met de daarvoor benodigde bevoegdheid van de andere partij de overeenkomst ondertekend heeft. Wanneer deze handtekening niet gezet is of er is toch geen rechtsgeldige vertegenwoordiging dan geeft dat helaas vaak negatieve, financiële gevolgen. 

Hulp nodig?

Dan kun je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij helpen je graag met een zo efficiënt mogelijk debiteurenbeheer.