Dit zijn de stappen als meerdere schuldeisers beslag leggen

Terug

Bent u ondernemer? Dan is het vast wel eens voorgekomen dat bepaalde klanten niet (op tijd) betalen. Zeker met een mogelijke economische recessie in het vooruitzicht groeit de kans op wanbetaling. Vaak hebben de betreffende debiteuren meerdere schuldeisers, die allemaal nog op hun geld wachten. Legt u beslag, dan kan het gebeuren dat u niet de enige bent. Hoe gaat dat in de praktijk? Wij leggen het u uit.

Het aanwijzen van de verantwoordelijke gerechtsdeurwaarder

Als meerdere schuldeisers vrijwel gelijktijdig beslag hebben gelegd op dezelfde schuldenaar, dan is de gerechtsdeurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd aan zet. Deze moet namelijk het bedrag dat het beslag oplevert tussen de verschillende schuldeisers verdelen. Dit gaat zowel om de opbrengst uit in beslag genomen goederen als wanneer er loonbeslag of een andere vorm van beslag is gelegd.

Het in kaart brengen van (preferente) schuldeisers

Voordat de gerechtsdeurwaarder tot de uitbetaling overgaat, moet deze eerst onderzoeken welke schuldeisers er allemaal zijn. Sommige schuldeisers hebben daarbij voorrang ten opzichte van andere schuldeisers. Dit zijn de (in de wet aangeduide) preferente schuldeisers. De Belastingdienst is een voorbeeld van zo een preferente schuldeiser.

Het verdelen van het geïncasseerde bedrag

Zijn er geen preferente schuldeisers die beslag hebben gelegd? Of is er na de betaling van hun vorderingen nog geld over? Dan moet de gerechtsdeurwaarder het geïncasseerde geld naar rato van de verschillende vorderingen verdelen over de overgebleven schuldeisers.

Heeft u behoefte aan advies?

Van den Berg de Rie & Uyterlinde adviseert u graag over de meest geschikte incassomaatregelen als u geld te vorderen heeft van derden. Wilt u dat wij beslag leggen? Dan nemen wij u het gehele traject uit handen. De kosten zullen wij daarbij primair op uw debiteur verhalen. Neemt u gerust contact met ons op.