Coronacrisis & debiteurenbeheer: 5 x waar u aan moet denken

Terug

De coronacrisis heeft een grote impact op het bedrijfsleven. Het raakt niet alleen de gezondheid van medewerkers en klanten, maar ook fors de financiële situatie van bedrijven. Faillissementen zijn orde van de dag. De overheid springt op ongekende wijze bij, maar niemand weet wanneer het einde in zicht is. Belangrijk dus om uw debiteurenbeheer weer even goed onder de loep te nemen rondom deze 5 punten.

 1. Zorg altijd voor een schriftelijke erkenning van uw vordering

Vraag uw debiteur om een voorstel te sturen over hoe hij denkt te gaan betalen, ofwel een betalingsvoorstel. Daarmee genereert u een feitelijke erkenning van de vordering.

In de praktijk zullen veel debiteuren melden geen betaalvoorstel te kunnen doen, omdat onduidelijk is vanaf welk moment weer omzet gemaakt kan worden. Laat in dat geval de debiteur een voorstel doen waarbij hij bijvoorbeeld de eerste drie maanden een relatief klein bedrag overmaakt en daarna grotere bedragen. Daarmee bereikt u dat de vordering in een later stadium niet eenvoudig meer kan worden betwist en maakt het incasseren van de openstaande vordering een stuk eenvoudiger.

 2. Los bestaande geschillen snel op

In uw debiteurenportefeuille zitten ongetwijfeld betwiste vorderingen. Het is belangrijk om deze zo snel mogelijk op te lossen. De kans is namelijk groot dat uw debiteur nu nog enige reserves heeft om aan haar betaalverplichting te kunnen voldoen. Over een aantal maanden mogelijk niet meer. Neem dus proactief contact op met uw debiteur en regel het.

3. Reden van wanbetaling door corona? Check dit!

Corona krijgt al snel de schuld als betalingsverplichtingen niet kunnen worden nagekomen. Maar is dat ook echt zo? Vraag dan om schriftelijke bewijsstukken die dit kunnen onderbouwen. Enkele voorbeelden:

  • Een verklaring van een derde deskundige zoals een accountant;
  • Bewijsstukken waaruit blijkt dat een beroep is gedaan op steunmaatregelen van de overheid;
  • Uitdraaien van bankrekeningen waaruit blijkt dat het saldo ontoereikend is.

 4. Hoed u voor plof B.V.’s

Controleer de wijzigingen in het handelsregister van de KvK. De kans is namelijk aanwezig dat een voorstel tot een crediteurenakkoord door de ‘oude’ B.V. is aangegaan, terwijl uw crediteur al een nieuwe B.V. aan het oprichten is. Deze sterfhuisconstructie zorgt er voor dat de ‘oude’ B.V. failliet wordt verklaard en u geen verhaalsrecht meer heeft.

5. Regel extra zekerheden

Overweeg bij wanbetaling of uw debiteur in staat is zekerheden te geven, zoals een borgstelling van de directeur of bestuurders in privé, een concerngarantie, een borgstelling/garantie van een derde partij of verpanding van vorderingen. Leg deze goed vast en zorg voor een adequate juridische onderbouwing om schijnzekerheid te voorkomen.

Download onze checklist

Naast deze vijf tips heeft BRU een checklist opgesteld om snel te kunnen incasseren. Download deze hier: > Checklist downloaden