Algemene voorwaarden moeten wel ter hand gesteld zijn

Terug

Bij het sluiten van een overeenkomst behoren de algemene voorwaarden op de juiste wijze beschikbaar te worden gesteld. Regelmatig ontstaan er conflicten (rondom betalingen) doordat de algemene voorwaarden niet of niet op de juiste manier zijn aangeboden. Maar wat zijn eigenlijk de juiste spelregels? Hieronder drie tips om te voorkomen dat je een conflict krijgt met je klant over je algemene voorwaarden.

Als je met een klant een overeenkomst sluit moet je zorgen dat de klant weet dat je algemene voorwaarden op die overeenkomst van toepassing zijn. In de algemene voorwaarden staan alle rechten en plichten tussen klant en leverancier. En die geef je vooraf, of bij het sluiten van de deal. Doe je dat niet? Dan gelden jouw algemene voorwaarden niet meer en gelden alleen nog de wettelijke bepalingen. Dat kan in de praktijk best vervelend zijn.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn klanten op de juiste manier kennisnemen van mijn algemene voorwaarden en dat ik daar een beroep op kan doen?

  1. Verklaar ze van toepassing

Zet op al uw brieven en offertes de zin dat: “Op alle overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing”.

  1.   Stel ze ter hand (fysiek, per e-mail of per post)

Dat klinkt deftig, maar betekent gewoon dat je de klant voor of bij het sluiten van de overeenkomst, een papieren uitdraai geeft van jouw algemene voorwaarden. Of stuur ze toe per e-mail of post en leg vast dat dit is gebeurd. Je kunt een klant ook de voorwaarden voor akkoord laten tekenen.

  1.     Stel ze digitaal beschikbaar

Sluit je klant een overeenkomst online? Dan is het nodig om je algemene voorwaarden digitaal beschikbaar te stellen. Voorwaarde is wel dat je klant deze kan opslaan. Zorg dus voor een pdf-document van je algemene voorwaarden die de klant eenvoudig kan downloaden.

Meer weten over het juist aanbieden van algemene voorwaarden als onderdeel van je debiteurenbeheer of kunt u hier hulp bij gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.