De 14-dagenbrief bij consumententransacties

Terug

De 14-dagenbrief bij consumententransacties

Doet u zaken met particuliere debiteuren (consumenten)? Zij krijgen in de wet en rechtspraak extra bescherming. Zo bepaalt de wet dat consumenten niet mogen worden overvallen met incassokosten. De rechtspraak heeft bovendien extra eisen gesteld aan de termijn die u uw particuliere debiteuren gunt om alsnog zonder extra kosten aan openstaande vordering te voldoen. Van den Berg de Rie & Uyterlinde legt u graag uit aan welke eisen u moet voldoen.

De Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK)

In de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) is bepaald dat u, voordat u incassokosten in rekening kunt brengen, een particuliere debiteur die uw openstaande factuur niet betaalt eerst ingebreke moet stellen. Dit doet u met een aanmaning. In deze aanmaning moet u uw debiteur nog eenmaal 14 dagen de gelegenheid geven om de openstaande factuur, zonder bijkomende kosten, te betalen. Deze aanmaning is ook wel de 14-dagenbrief gaan heten.

In deze 14-dagenbrief moet u ook de mededeling opnemen dat de incassokosten bij niet betalen voor rekening uw debiteur komen, met vermelding van de hoogte van de dan verschuldigde incassokosten. Hoe u incassokosten berekent leest u hier.

Wanneer gaat de 14-dagentermijn in?

In rechtspraak is in november 2016 bepaald dat de 14-dagentermijn pas ingaat op de dag nádat uw debiteur de brief of aanmaning heeft ontvangen.
De Hoge Raad heeft ook bepaald dat als u de 14-dagenbrief per gewone post verstuurt, u er in beginsel vanuit kunt gaan dat uw debiteur de 14-dagenbrief op de tweede (post)dag na de dag waarop de brief heeft verstuurd, heeft ontvangen. Bij het berekenen van de dag van ontvangst tellen zondagen, maandagen en officiële feestdagen niet mee als (post)dag.

Als uw debiteur alsnog niet betaalt en het onverhoopt tot een rechtszaak komt, moet u aan kunnen tonen dat én wanneer uw debiteur de 14-dagenbrief heeft ontvangen. Er kleven dus risico’s aan het per gewone post verzenden van de 14-dagenbrief. Van den Berg de Rie & Uyterlinde kan u goed adviseren welke mogelijkheden u hiervoor nog meer heeft.

Gebruik de 14-dagenbrief van Van den Berg de Rie & Uyterlinde

In onze Toolkit Debiteurenbeheer hebben wij diverse herinnerings- en aanmaningsbrieven voor u opgenomen. U vindt hierin ook een goed voorbeeld van een 14-dagenbrief en een handige rekentool voor de incassokosten.

Belangrijk: maak geen fouten in uw 14-dagenbrief

Tot slot is het belangrijk dat u weet dat eventuele fouten in de 14-dagenbrief niet zijn te repareren. Als u niet de juiste termijn heeft aangehouden, of per ongeluk een hoger bedrag aan incassokosten heeft vermeld dan wettelijk toegestaan, is de aanmaning niet geldig. U zult dan een nieuwe brief moeten verzenden en uw debiteur dus een nieuwe termijn moeten gunnen, voordat u incassokosten in rekening kunt brengen.

U kunt uw openstaande facturen natuurlijk ook uit handen geven aan Van den Berg de Rie & Uyterlinde, dan weet u zeker dat zij foutloos en volgens de regels geïncasseerd worden.