DSO berekenen

Incasso woningcorporaties

BRU, al ruim 25 jaar een allround partner

terug naar Specialismen

Huurachterstanden structureel terugdringen

Ongeveer 1,5 miljoen huishoudens in Nederland hebben ernstige betalingsachterstanden, en dit aantal stijgt nog elk jaar. Veel van deze huishoudens hebben ook een huurachterstand. Dat is een groeiend probleem voor woningcorporaties, want een huurachterstand loopt meestal snel op.

BRU verzorgt al ruim 25 jaar voor vele woningcorporaties de incasso van huurachterstanden. Onze specialistische incassoteams hebben veel ervaring met huurincasso, kennen de specifieke wet- en regelgeving én weten wat er speelt in de branche.

Wij kunnen u bij uw debiteurenbeleid ondersteunen, maar wij nemen indien gewenst ook het hele incassotraject over.

Debiteurenbeleid woningcorporaties

Het gaat BRU bij huurincasso niet alleen om de korte termijn. Als u dat wenst mag u van ons ook een bijdrage verwachten bij het terugdringen van uw huurachterstanden op de lange termijn. Wij helpen u dan ook graag met het opzetten of doorlichten van uw debiteurenbeleid. Daarnaast kunnen wij u adviseren over en helpen met het terugdringen van de huurachterstanden die al zijn ontstaan. Bijvoorbeeld met speciale projecten of trajecten om het aantal slepers structureel terug te dringen.

Huurincasso

BRU kan het hele incassotraject van u overnemen. In overleg met u leggen wij eerst het te volgen traject vast. Daarbij maken wij afspraken over hoe en hoe vaak wij uw huurders benaderen, welke betalingsregelingen wij met huurders kunnen afspreken, of en hoe wij tot ontruiming mogen overgaan en hoe wij elkaar op de hoogte houden over zowel algemene als individuele zaken. Vervolgens gaan wij voor u aan de slag! Duidelijk en krachtdadig, maar altijd met oog voor de bijzondere omstandigheden in iedere individuele zaak. Een duurzame verbetering van het betaalgedrag van uw huurders op de lange termijn is daarbij ons doel.

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Net zoals woningcorporaties dienen gerechtsdeurwaarders ook een maatschappelijk belang. BRU hecht eraan om uw vorderingen maatschappelijk verantwoord te incasseren. Onze incasso-aanpak is er dus op gericht om samen met u en de huurder de huurachterstand zo efficiënt mogelijk te incasseren. Persoonlijke communicatie met de huurder staat daarbij voorop. Daarbij houden wij oog voor sociale aspecten. Zo proberen wij bijvoorbeeld ontruimingen zo veel mogelijk te voorkomen. Als het toch tot een ontruiming komt doen wij dat doortastend en professioneel, maar mét oog voor de huurder.

Voortgangsrapportages voor woningcorporaties

U ontvangt periodiek managementrapportages, die in één oogopslag inzicht bieden in het resultaat van het gevoerde debiteurenbeleid. Met deze rapportages geven wij u een helder beeld van de effecten van uw en onze inspanningen, zowel op korte als op lange termijn.

Workshops en trainingen

BRU verzorgt met regelmaat presentaties en workshops aan woningcorporaties. Ook kunnen wij op maat gemaakte trainingen voor uw administratie verzorgen. Neemt u hiervoor gerust vrijblijvend contact met ons op.

Actuele informatie online

Met ons Dossier Online heeft u altijd toegang tot uw lopende incassotrajecten. Zo beschikt u 24 uur per dag, 7 dagen per week over de meest actuele informatie.


Oog voor uw relatie met de huurder

Wij weten hoe het belangrijk het is om tijdens het incassotraject een goede relatie met uw huurder te behouden. Daarom werken wij samen met u aan een oplossing: professioneel en doortastend als het moet, maar altijd tactvol en constructief.


Risicoanalyse

Wilt u liever vooraf persoonlijk advies op maat? Of hulp bij het opzetten en/of uitvoeren van uw debiteurenbeleid? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.